Verbod op vuurwerk

ik knal zonder vuurwerk

Algemeen verbod op vuurwerk

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, voetzoekers en afvuren van carbuurkanonnen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen steden en gemeenten van deze regel afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.

Totaalverbod vormt uitgangspunt

Voortaan wordt uitgegaan van een totaalverbod op vuurwerk. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de gemeente of stad toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken of vuurzoekers en carbuurkannen te doen knallen. De burgemeester moet hiertoe toelating verlenen. Wil je zelf een vuurwerk organiseren vraag dan de toestemming (via mail of brief aan het bestuur.) Deze regelgeving is in Ronse trouwens reeds enkele jaren van toepassing, maar is nu algemeen ingevoerd. 

Bescherming van mensen én dieren

De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress. 

GAS-boete

Gemeenten kunnen overtredingen vervolgen en bestraffen op basis van de GAS-wet. De politie zal toezien op de naleving van de wet en het GAS-reglement. Het GAS-reglement van Ronse bepaalt :

Art. 30: §1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren, en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Het laten opstijgen van wensballonnen is eveneens niet toegelaten. De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk.

#ikknalzondervuurwerk

De stad Ronse ondersteunt de campagne #ikknalzondervuurwerk van de brandweer. Zeg jij ook ‘neen’ tegen vuurwerk? Post dan op je sociale media een foto van jezelf of samen met je huisdier of vrienden een foto met #ikknalzondervuurwerk.

Het campagnebeeld zegt genoeg: honden zoals Charlie (en dieren in het algemeen) schrikken erg van de knallen. Brandweermannen en alle andere hulpverleners van dienst tijdens de feestdagen moeten meer dan eens slachtoffers van vuurwerk helpen en brand of schade door vuurwerk blussen of herstellen. Daarom zegt de brandweer “Ik knal zonder vuurwerk”, omdat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn. 

De brandweer geeft je 7 goede redenen om geen vuurwerk af te steken!

1. Verboden
De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2. Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

3. Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

5. De hulpdiensten blijven beschikbaar
Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

6. Ongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor vervuiling.

7. Gratis
Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

Deze bewustmakingscampagne is een initiatief van Netwerk Brandweer - alle Vlaamse hulpverleningszones - met de steun van de VVSG (vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) en Dierenwelzijn Vlaanderen.

Gerelateerde inhoud