Tarieven sporthal

  3/3 2/3 1/3 PZ GZ Klimmuur: groep
(prijzen vanaf 10 personen)
Klimmuur: individu
(prijzen per persoon)
Basistarief € 24,00 € 18,00 € 12,00 € 10,00 € 10,00 € 36,00 € 7,00 (€ 5,00 leden spero)
Frequent gebruik (*) € 18,00 € 15,00 € 10,00 € 7,00 € 7,00    
Basis jeugd € 15,00 € 12,00 € 7,00 € 6,00 € 6,00 € 18,00 € 5,00
Frequent gebruik jeugd € 12,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00    
> 5 uren (**) € 96,00 € 72,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00    
> 5 uren jeugd € 72,00 € 60,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00    
Schooltarief (***) € 12,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 18,00  

(*) frequent gebruik = vanaf 3 uren per week
(**) > 5 uren = dagtarief
(***) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 16 u. en op woensdag van 8 tot 12 u.

Organisaties (zoals vennootschappen) en particulieren met commerciële doeleinden betalen steeds het basistarief.

Tarief vergaderlokalen:

*1: erkende verenigingen (buiten erkende sportverenigingen), particulieren / organisaties waarmee een samenwerking is en stedelijke diensten
*2: verenigingen en particulieren zonder commerciële doeleinden
*3: organisaties (zoals vennootschappen) en particulieren met commerciële doeleinden

  1 vergaderlokaal 2 vergaderlokalen
Erkende sportvereniging Gratis Gratis
Categorie 1 5,00€ per uur 8,00€ per uur
Categorie 2 10,00€ per uur 15,00€ per uur
Categorie 3 20,00€ per uur 30,00€ per uur

Tarief kleedkamers (zonder gebruik te maken van de sportaccommodaties) :

  • 1,00€ per persoon
  • 4,50€ per kleedkamer (vanaf 4 personen)

Tarief klimmuur geldt per dagdeel. Een dagdeel is een aaneensluitende periode van maximaal 4 uur.