Starten als ondernemer

ondernemer

Waarheen?

Voor startende ondernemers is het niet altijd even gemakkelijk om de administratieve formaliteiten snel en gemakkelijk te doorlopen. Wanneer je een onderneming start, word je geconfronteerd met vele vragen zoals bv. waar kan ik een ondernemingsnummer aanvragen? Kan ik genieten van enige steun bij de start van mijn zaak? Heb ik een extra vergunning nodig? Hieronder vind je een antwoord op dergelijke vragen.

Ondernemingsloket

De ondernemingsloketten betekenen een grote vereenvoudiging voor elke zelfstandige. Op één enkele locatie kan de startende ondernemer alle nodige formaliteiten regelen.

Ondernemingsloketten waar je terecht kan:

De voornaamste taken van een ondernemingsloket zijn:

  • inschrijving van elke handelaar/onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).
  • aanvragen van een uniek ondernemingsnummer (dit dient door de ondernemer vermeld te worden op alle facturen, akten, brieven, aankondigingen en alle andere uitgaande stukken ). Het ondernemingsnummer vervangt het vroegere BTW nummer en handelsregisternummer.
  • controle van de voorafgaande, nodige vergunningen voor het uitoefenen van een activiteit. 

Dienst Lokale Economie

Voor de start van bepaalde activiteiten zal een bezoek aan de dienst lokale economie je meer duidelijkheid geven over de nodige stappen die je dient te ondernemen. Denk bv. een vergunning drankgelegenheid die je nodig hebt wanneer je een horecazaak wil uitbaten, een nachtvergunning wanneer je horecazaak later dan 1 u. geopend blijft, aanvragen van een taxivergunning of een subsidie uit het Handelspandenfonds.

Het loket Lokale Economie is verhuisd naar het Omgevingsloket en dit om de dienstverlening naar ondernemers te verbreden en te vereenvoudigen (integratie van dienst milieu, wonen & bouwen en lokale economie). Als ondernemer kan u met al uw vragen op deze dienst terecht.

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

Als ondernemer zal je zeker in contact komen met de Vlaamse overheid wanneer je een bedrijf opstart of uitbreidt. Dankzij VLAIO zal je vlot doorheen alle diensten geloodst worden. Het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen is een belangrijk aanspreekpunt voor elke Vlaamse ondernemer. Op de site van de VLAIO vind je meer informatie omtrent o.a financiering en steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid, formaliteiten en vergunningen...

Kruispuntbank der Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. De KBO heeft een dubbel doel:

  • de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken
  • de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

Werking

De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer. Met dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens uitwisselen. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid overmaken.

Voor wie?

Voor elke doelgroep zijn er specifieke diensten ontwikkeld.

Meer info vind je hier.

My enterprise

My Enterprise is een tool waarmee een ondernemer of zelfstandige rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens van zijn onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). My Enterprise werd ontwikkeld om een eenvoudige en gebruiksvriendelijke toepassing aan te bieden aan ondernemers. De tool is via www.myenterprise.be altijd en overal toegankelijk via pc, tablet en smartphone. De ondernemer kan inloggen aan de hand van een (draadloze) kaartlezer en elektronische identiteitskaart of een token, al naargelang het toestel dat gebruikt wordt. My Enterprise zorgt voor een aanzienlijke daling van de administratieve lasten van ondernemingen. Een ondernemer moet zijn gegevens slechts een keer registreren of aanpassen in KBO via My Enterprise opdat alle administraties en gebruikers van KBO over de nieuwe gegevens beschikken. KBO en My Enterprise is zo een mooi voorbeeld van het only once-principe.

Wat kan een ondernemer met My Enterprise doen?

Ondernemingen kunnen een aantal gegevens zelf op een eenvoudige manier inschrijven, aanpassen en/of stopzetten in KBO zoals de contactgegevens, bankrekeningen, volmachten van de onderneming en het adres, benaming, activiteiten, volmachten en de begin- en einddatum van vestigingseenheden. Een aantal gegevens kan een ondernemer niet zelf aanpassen, maar via My Enterprise weet men meteen bij welke dienst men terecht kan om die aanpassing in orde te brengen. Het gaat dan onder meer over de benaming van de onderneming, het maatschappelijk adres, de activiteit en de ondernemersvaardigheden.

Meer informatie vind je hier.