Stappenplan: afstand van meerwaarde

Overeenkomst afstand van meerwaarde verkregen na de uitvoering van bouwwerken

Stappenplan

Om je een houvast te geven voor het correct volgen van de procedure, leggen we je hieronder kort uit wat de te volgen stappen zijn. 

  1. Je laat door een expert een schatting/plaatsbeschrijving met foto’s van de huidige toestand (vóór aanvang werken) opmaken van het hele gebouw, op tegenspraak met het stadsbestuur. In de praktijk komt dit erop neer dat de expert deze naar de dienst Infra stuurt, ter goedkeuring door het college. 
  2. Je doet een (nieuwe) aanvraag en voegt de plaatsbeschrijving/schatting aan het dossier van de vergunningsaanvraag toe. 
  3. Je stapt, na het verkrijgen van de vergunning, naar een notaris, die een akte “afstand van meerwaarde” opmaakt.
    De goedgekeurde plaatsbeschrijving of schatting dient integraal aan de akte te worden gehecht. 
  4. De notaris spreekt via de Dienst Infra een datum af voor het verlijden van de akte.
    e burgemeester en de algemeen directeur ondertekenen deze als vertegenwoordigers van de stad. 
  5. Indien er ook een grondafstand werd opgelegd, dient deze mee te worden verleden door deze notaris. Je moet dan ook een verklaring kosteloze grondafstand ondertekenen.