Welkom in het Stadsarchief!

Ronse meer dan 100 jaar geleden

Ben je op zoek naar een foto van je verre voorouder of naar de geschiedenis van je straat? Wil je een historische studie maken over een aspect van de geschiedenis van Ronse? Dan ben je van harte welkom in het Stadsarchief!

Erfgoedcentrum

Het Stadsarchief van Ronse is gehuisvest in het Erfgoedcentrum aan de Politiekegevangenenstraat 18. Het Stadsarchief ontstond in 2009 toen het Rijksarchief uit Ronse wegtrok en het stedelijke archief aan de stad werd teruggeschonken. In het Erfgoedcentrum bevinden zich ook nog de lokalen van de historische kring van Ronse, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde.

Archieven
Wil je een zoektocht ondernemen in de oudere geschiedenis van Ronse? Je vindt hier de inventaris van het oud archief (periode vóór 1800). Ook van de periode 1800 tot 1918 is er een inventaris beschikbaar. Naast het archief van de stedelijke overheid (stad, OCMW en rechtsvoorgangers) bewaart het Stadsarchief ook archieven van belangrijke personen, verenigingen en bedrijven die in Ronse actief zijn/waren. Deze archieven worden kenbaar gemaakt via de Archiefbank Vlaanderen.

Hieronder vind je alvast een aantal gedigitaliseerde ‘Topstukken’ uit het Stadsarchief Ronse:

Krantencollectie
In het Stadsarchief wordt ook een rijke krantencollectie bewaard. De oudste lokale krant gaat terug tot 1841. De komende jaren zal het Stadsarchief inzetten op de digitalisering van deze collectie. Het papier waarop deze kranten zijn gedrukt was niet van de beste kwaliteit en men wil de schat aan informatie die deze kranten bevatten voor de toekomst veilig stellen en beter toegankelijk maken. Een overzicht van het krantenbezit vind je hier.

Interessante links
Op Erfgoedinzicht.be en de Beeldbank van de Vlaamse Ardennen vind je heel wat oude foto’s, schilderijen en voorwerpen terug die verband houden met de geschiedenis van de stad Ronse en haar inwoners.