Welkom in het stadsarchief!

Ronse meer dan 100 jaar geleden

Erfgoedcentrum

Het Stadsarchief van Ronse is gehuisvest in het Erfgoedcentrum aan de Politiekegevangenenstraat 18. Het Stadsarchief ontstond in 2009 toen het Rijksarchief uit Ronse wegtrok en het stedelijke archief aan de stad werd teruggeschonken. In het Erfgoedcentrum bevinden zich ook nog de lokalen van de Geschiedkundige Kring Ronse.

Archieven
Wil je een zoektocht ondernemen in de oudere geschiedenis van Ronse? Je vindt hier de inventaris van het oud archief (periode vóór 1796). Ook van de periode 1796 tot 1918 is er een inventaris beschikbaar. Naast het archief van de stedelijke overheid (stad, OCMW en rechtsvoorgangers) bewaart het Stadsarchief ook archieven van belangrijke personen, verenigingen en bedrijven die in Ronse actief zijn/waren. Deze archieven worden kenbaar gemaakt via de Archiefpunt Vlaanderen.

Hieronder vind je alvast een aantal gedigitaliseerde ‘Topstukken’ uit het Stadsarchief Ronse:

Krantencollectie
In het Stadsarchief wordt ook een rijke krantencollectie bewaard. De oudste lokale krant gaat terug tot 1841. De komende jaren zal het Stadsarchief inzetten op de digitalisering van deze collectie. Het papier waarop deze kranten zijn gedrukt was niet van de beste kwaliteit en men wil de schat aan informatie die deze kranten bevatten voor de toekomst veilig stellen en beter toegankelijk maken. Een overzicht van het krantenbezit vind je via krantencatalogus.be

Interessante links
Op Erfgoedinzicht.be en de Beeldbank van de Vlaamse Ardennen vind je heel wat oude foto’s, schilderijen en voorwerpen terug die verband houden met de geschiedenis van de stad Ronse en haar inwoners.

Archief & erfgoed schenken?

Jaarlijks schenken (oud)Ronsenaars, bedrijven en verenigingen hun archieven en erfgoed aan het Stadsarchief Ronse. Oude documenten, foto’s, schilderijen en tekeningen worden zo deel van het geheugen van de stad. Niet alles wordt opgenomen in de stadscollectie: de documenten/voorwerpen moeten betrekking hebben op Ronse, moeten authentiek zijn en moeten een aanvulling vormen bij reeds bewaarde archieven en erfgoed.

Archiefstukken hoeven absoluut niet ‘oud’ te zijn vooraleer het stadsarchief ze opneemt. Heeft u documenten, foto's of ander materiaal dat u zou willen overdragen aan het Stadsarchief? Stuur dan een e-mail naar archief@ronse.be