Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Door het stadsbestuur wordt aan de inwoners van Ronse, die instaan voor de thuisopvang van kinderen met een handicap, een forfaitaire tegemoetkoming verleend. Het bedrag van deze sociaal-pedagogische toelage wordt vastgesteld op € 125 / kind / jaar. De gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2002 kan je hier raadplegen.

Voorwaarden

Om van deze toelage te kunnen genieten moeten de rechthebbenden:

 • Sinds 1 januari van het jaar waarvoor de toelage wordt gevraagd, hun woon-en verblijfplaats hebben in Ronse.
 • Het kind mag maximaal 20 jaar zijn
 • Het moet minstens 66% gehandicapt zijn of minstens 4 punten hebben bij pijler 1 volgens een attest van FOD Sociale Zekerheid.
 • Bovendien moet het overdag thuis verblijven ofwel een dagschool bezoeken.

Attesten

De rechthebbenden dienen in de loop van het jaar hun aanvraag schriftelijk in bij het Sociaal Huis Ronse met het daartoe beschikbaar aanvraagdocument en attest van het ministerie.

Het aanvraagdocument moet voorzien zijn van:

 • Telefoonnummer waar je bereikbaar bent indien er bijkomende vragen zijn
 • Datum aanvraag
 • Handtekening
 • Rekeningnummer
 • Het attest FOD Sociale Zekerheid
 • Een geldig attest
 • Met de vermelding van de juiste geldige periode
 • Minimum 4 punten bij pijler 1

Procedure

 • Het aanvraagdocument + attest FOD Sociale Zekerheid wordt ingediend bij het Sociaal Huis.
 • In januari volgend op het jaar waar je het attest hebt ingediend zal er een storting gebeuren op de rekening wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt.