Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw

‘SAAM’ staat voor samen. ‘MO’ voor maatschappelijk opbouwwerk. Al slaat ‘MO’ even goed op ‘morgen’. Want de toekomst – een samenleving waarin er plaats is voor iedereen – daar zijn ze dag in dag uit mee bezig.  

Er werd ook gewerkt aan een nieuwe, krachtige stijl. De combinatie met een nieuwe naam die zacht klinkt maakt hen helemaal tot wie ze zijn. Ze verbinden en ze strijden. Vertaald in één slagzin: “samen uitsluiting aanpakken”.  Ontdek er meer over op hun nieuwe website: www.saamo.be

Ze veranderen van naam, maar wat ze doen, hoe ze dat doen en met wie ze dat doen blijft hetzelfde. Onder de vlag van SAAMO blijven ze zich dus inzetten binnen hun projecten voor kwetsbare inwoners van Ronse.

Buurtopbouwwerk

SAAMO zet in op buurtopbouwwerk in de stad. Het buurtopbouwwerk bestaat uit buurtopbouwwerkers en brugfiguren die samen met bewoners, het lokale bestuur en partners armoede bestrijden en ijveren voor sterkere buurten in de stad. Het buurtopbouwwerk streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen…

Aan de slag met bewonersgroepen, organisaties en beleid.
Nood aan speelruimte, volwaardig werk, gelijke onderwijskansen, en een goede woning, de toegankelijkheid van de openbare ruimte, de communicatie met het stadsbestuur of diensten, het herwaarderen van aandachtsbuurten, de toegang tot dienstverlening... Het zijn enkele voorbeelden van noden en knelpunten die mensen ervaren. Samenlevingsopbouw biedt onafhankelijke ondersteuning aan bevolkingsgroepen om hierrond iets te ondernemen.

Het opbouwwerk investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun situatie en hun omgeving. Centraal staan de mensen en hun gemeenschappelijke problemen. Hoe zij die ervaren en uitleggen. Bewoners worden samengebracht en gemobiliseerd binnen een concreet project. Opbouwwerkers ondersteunen hen om zich stap voor stap te organiseren. Dat wat de mensen zelf weten, is het vertrekpunt. Samenlevingsopbouw stimuleert mensen zo om hun stem te laten horen en mee op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor de noden die ze ervaren. Het opbouwwerk bouwt een brug met andere organisaties, besturen, de ruime samenleving. Dit is noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing voor maatschappelijke problemen haalbaar, duurzaam en met een groot draagvlak te realiseren. Door dialoog en samenwerking stimuleert het opbouwwerk besturen en organisaties om werk te maken van een rechtvaardig en sociaal beleid met gelijke kansen voor iedereen.

Concrete voorbeeldprojecten te Ronse:

 • Sociale moestuin ‘De Lochting’
 • Het project rond jongeren en werk ‘Wijswerk’
 • De wegwijzers
 • De uitbouw van Den Botaniek, duurzame buurt Prinskouter, lokaal proactief kader, om maatschappelijke dienstverlening toegankelijker te maken
 • De realisatie van Wijkcentrum Aan ’t Spoor
 • De eenrichting van de Poermagazijnstraat
 • De Mozaïek in de Scheldekouter
 • De bewegwijzering in de Scheldekouter
 • Het muurschilderij op de hoek van de Zenobe Grammestraat en de Grote Marijve
 • Volkstuinvereniging De Kloef
 • Buurtsport, etc.

Aan de slag met vrijwilligers voor en in de buurt.
De buurtopbouwwerkers en brugfiguren van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werken vanuit Den Botaniek in de Spinstersstraat. Daar zetten ze samen met de buurtbewoners activiteiten op: ontmoeting en ontspanning, vorming, onthaal, sociale actie en belangenbehartiging. De directe participatie van bewoners en hun inzet binnen het vrijwilligerswerk zijn essentieel. Ook hier gaat bijzondere aandacht naar mensen die extra steun kunnen gebruiken. De rode draad is hier: het laten nemen en dragen van verantwoordelijkheid, het versterken van mensen,

Concrete activiteiten te Ronse:
Ontmoetingsmomenten, zoals soep en pick-nick in de lochting, Digitaal Café, naailessen, vrouwengroep ‘Neswane’, Babbelonië en Taalkaffee, rijbewijs via PC, wijkfeest, buurtweb volkskeuken, koffie met papieren, Busje komt zo, vormingsmomenten…
Info en contact

De Botaniek
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
055 23 56 70
www.saamo.be

Coördinatie: kathleen.desmyter@saamo.be

dries.meuret@saamo.be 
stijn.ovaere@saamo.be
barbara.verhaeghe@saamo.be
barbara.verhaeghe@saamo.be
barbara.verhaeghe@saamo.be

De Botaniek

Spinstersstraat 36
Ronse 9600
België

Openingsuren
Vandaag gesloten
Telefoon
055 23 56 70
Alle openingsuren