Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw Ronse zet in op onderwijsopbouwwerk en buurtopbouwwerk in de stad. Het buurtopbouwwerk bestaat uit buurtopbouwwerkers en brugfiguren die samen met bewoners, het lokale bestuur en partners ijveren voor sterkere wijken en buurten in de stad.

Wat doet samenlevingsopbouw?

Aan de slag met bewonersgroepen.
Nood aan speelruimte, een aangename woonomgeving, jongeren en werk, het samenleven, de toegankelijkheid van de openbare ruimte, vrijwilligerswerk, de communicatie met het stadsbestuur, het herwaarderen van achtergestelde buurten, de toegang tot dienstverlening...

Het zijn enkele voorbeelden van noden en knelpunten die mensen ervaren in hun woon- en leefomgeving. Samenlevingsopbouw biedt deskundige en onafhankelijke ondersteuning aan bevolkingsgroepen om hierrond iets te ondernemen. Opbouwwerkers en brugfiguren investeren in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving.

Centraal staan de mensen en hun gemeenschappelijke noden en problemen. Hoe zij die ervaren en uitleggen. Bewoners worden samengebracht en gemobiliseerd binnen een concreet project. Opbouwwerkers ondersteunen hen om zich in groep stap voor stap te  organiseren. Dat wat de mensen zelf weten, is het vertrekpunt. Samenlevingsopbouw stimuleert mensen om hun stem te laten horen en mee op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor de noden die ze ervaren.

Concrete voorbeeldprojecten te Ronse:

  • Sociale moestuin ‘De Lochting’, het project rond jongeren en werk
  • ‘WijsWerk’, een bewonersgroep rond sociale huisvesting in de Scheldekouter
  • een project om onderbescherming aan te pakken en de toegang tot dienstverlening te verhogen
  • het muurschilderij op de hoek van de Zenobe Grammestraat en de Grote Marijve
  • de Mozaïek in de Scheldekouter
  • de bewegwijzering in de Scheldekouter
  • Volkstuinvereniging De Kloef
  • de uitbouw van Den Botaniek en het plein

Aan de slag met vrijwilligers voor en in de buurt.
De buurtopbouwwerkers en brugfiguren van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werken vanuit Den Botaniek in de Spinstersstraat. Daar zetten ze samen met de buurtbewoners allerlei activiteiten op op tal van domeinen: ontmoeting en ontspanning, vorming, onthaal en dienstverlening, sociale actie en vrijwilligerswerk. De directe participatie van bewoners en hun inzet binnen het vrijwilligerswerk zijn essentieel. Ook hier gaat bijzondere aandacht naar mensen die extra steun kunnen gebruiken. De rode draad is ook hier werken aan de buurt: door te werken aan grondrechten voor elke buurtbewoner, verbonden samenleven in de buurt en de ruimte die er is voor iedere bewoner toegankelijk maken.

Concrete activiteiten te Ronse:
Ontmoetingsmomenten, textielatelier, sport voor vrouwen, volkskeuken, Babbelonië, rijbewijsles, wijkfeest, buurtweb, meisjeswerking, vormingsmomenten, vrouwengroep...

Info en contact

De Botaniek
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
055 30 53 66
www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be

Coördinatie: kathleen.desmyter@samenlevingsopbouw.be 

dries.meuret@samenlevingsopbouw.be 
stijn.ovaere@samenlevingsopbouw.be
barbara.verhaeghe@samenlevingsopbouw.be
marilene.de.fruytier@samenlevingsopbouw.be
annelies.backx@samenlevingsopbouw.be

De Botaniek

Spinstersstraat 36
Ronse 9600
België

Openingsuren
Nu gesloten
Telefoon
055 30 53 66
Alle openingsuren