Onderwijsopbouwwerk

Onderwijsopbouwwerk

Wie zijn ze?

Het team bestaat uit zes onderwijsopbouwwerkers en een beleidsmedewerker van SAAMO Oost-Vlaanderen vzw. 

Wat doen ze?

Ze werken in en met de Ronsese scholen aan gelijke onderwijskansen voor leerlingen die thuis opgroeien in een kwetsbare situatie.

De onderwijsopbouwwerkers gaan hiervoor in de eerste plaats aan de slag met ouders, kinderen en scholen. Concreet betekent dit dat het team dagelijks bezig is met het ondersteunen van ouders en kinderen: contacten leggen aan de schoolpoort, informatieve oudergroepen organiseren, ouders motiveren en helpen met vragen rond het groeipakket, werken aan leesbevordering en taalstimulering, toeleiding naar vrije tijd en de brug maken tussen thuis en school.
Met leerkrachtenteams en directies werken ze aan: campagnes rond kleuterparticipatie, duidelijke/eenvoudige communicatie, ondersteuning om een open relatie met gezinnen uit te bouwen, overleg en vorming rond armoede, meertaligheid…

Om gelijke onderwijskansen te bevorderen, zoekt en creëert het onderwijsopbouwwerk samen met ouders, scholen, welzijnsorganisaties en het stadsbestuur blijvende oplossingen voor problemen die heel wat ouders in kwetsbare posities ervaren. Deze oplossingen kunnen zich situeren in de ruimere omgeving van de school (flankerende initiatieven) of binnen de school.

Info en contact:
SAAMO Oost-Vlaanderen vzw - Onderwijsopbouwwerk
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
055 23 56 70

Algemene vragen: nicole.formesyn@saamo.be

Schoolgebonden vragen: