Sabam en billijke vergoeding

Sabam

Sabam is een vergoeding voor de auteur van muziek. Hoeveel je betaalt, hangt af van het soort van activiteit. Er is een verschil tussen een fuif of een optreden.

De aanvraag moet je indienen bij:
SABAM. Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel. Tel. 02 286 82 11, fax 02 230 05 89, contact@sabam.be.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is een vergoeding voor uitvoerende artiesten van muziek en voor de muziekproducenten. Iedereen die opgenomen muziek gebruikt, buiten de familiekring, moet daarvoor betalen. Wie een fuif of festival organiseert, wie muziek gebruikt bij een promotieactiviteit of wie een grote spelnamiddag opvrolijkt met muziek, ontsnapt niet aan de billijke vergoeding.

Maar je moet niet voor elke noot betalen! Als de muziek gebruikt wordt in een voorstelling (toneel, dans,...) waarbij toegangsgeld moet betaald worden, hoef je geen billijke vergoeding te betalen. Je moet wel de toestemming van de producent vragen. Andere situaties waarbij je niet moet betalen: korte fragmentjes bij een mededeling aan het publiek (bv. een fotoreportage) of een gratis activiteit in familiekring.

Organiseer je een activiteit bij een particulier of in een stedelijke infrastructuur, ga dan steeds na of er al een jaartarief billijke vergoeding is betaald, want dan hoeven verenigingen die deze zaal huren geen billijke vergoeding meer te betalen.
Wie een activiteit organiseert waarvoor nog billijke vergoeding moet betaald worden, staat zelf in voor de aanvraag en betaling. Het tarief is afhankelijk van de plaats (binnen of buiten) of het al dan niet schenken van drank. Meer info vind je op de website van ikgebruikmuziek (de billijke vergoeding).

De aanvraag tot toelating moet je indienen bij:
Billijke vergoeding voor tijdelijke activiteiten, de jeugdhuizen en de culturele centra: Outsourcing Partners: PB 181, 9000 Gent 12
Tel.: 070 66 00 16, Fax.: 070 66 00 12 elke werkdag van 9 tot 15.30 u.