Ronse Drawing Prize

expo Ronse Drawing Prize 2019

Corona-update 17/02/2021:

Expo verplaatst naar najaar 2021

We hadden gehoopt Ronse Drawing Prize 2020 te verschuiven naar voorjaar 2021. Helaas moeten we vaststellen dat Covid ons nog steeds in zijn greep heeft en de te verwachten versoepelingen de komende maanden een vlotte organisatie van de wedstrijd nog niet zullen toelaten.

Om het fysiek binnenbrengen van de werken en de prijsuitreiking in veilige omstandigheden te kunnen organiseren, hebben we noodgedwongen besloten editie 2021 te laten plaatsvinden in het najaar. De inschrijvingen werden op 15 februari afgesloten en zullen terug opengesteld worden vanaf 1 september. 

Deelnemers die zich reeds online registreerden, behouden dus hun volgnummers en zullen eerstdaags door ons gecontacteerd worden i.v.m. de verdere planning.

52e Grote Prijs Actuele Tekenkunst

CC De Ververij organiseert de wedstrijd ‘Ronse Drawing Prize’ waarbij de focus op de autonome hedendaagse tekenkunst ligt. De wedstrijd geniet een sterke artistieke uitstraling en een groeiende aandacht in de Vlaamse beeldende kunstenwereld. Dit heeft ongetwijfeld te maken met een grote belangstelling voor de autonome tekenkunst, maar eveneens met de gerichte en eigentijdse promo (ook in het buitenland), het authentiek concept, de bijzondere tentoonstellingsruimte én vooral met de selectie van juryleden met een eigenzinnige expertise en een sterk gewicht in de kunstensector.

Editie 2020

Reglement GPT 2020

Hoe kan je deelnemen?

Online inschrijven kan tot 15 februari.

Hoe en wanneer indienen?

Na de online inschrijving krijg je een bevestigingsmail in je mailbox. Binnen de week krijg je van CC De Ververij per mail één of meerdere volgnummers (afhankelijk van het aantal deelnemende werken met een maximum van 3). Schrijf of bevestig het nummer (de nummers) op je tekening(en) en verpak ze zorgvuldig. De data van het inleveren van de werken moet verder bekeken worden. Een mail zal daarover later duidelijkheid geven.

Hoe verloopt de selectie?

Op een nog te bepalen tijdstip zal de jury de laureaten aanduiden alsook de geselecteerde werken voor de tentoonstelling. De jury bestaat voor deze 52e editie uit: Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Philippe Van Cauteren, Rinus Van De Velde en Anne-Mie Van Kerckhoven.

Wanneer is de uitslag gekend?

Na de jurering zal je een mail ontvangen met de mededeling of je werk al dan niet geselecteerd werd.

Afhalen werken

Data nog te bepalen

CC De ververij staat niet in voor het verzenden van werken. De deelnemer kan wel op eigen kosten een koeriersbedrijf de opdracht geven de tekening(en)te laten ophalen. Niet afgehaalde werken worden nog een maand ter beschikking gehouden op de dienst Cultuur voor eventuele latere afhaling na afspraak.  

LET WEL: de werken zijn na het verlopen van het afhaalweekend niet meer verzekerd. Na het verstrijken van deze periode worden niet-afgehaalde werken eigendom van het CC.

Tentoonstelling

Vernissage
De vernissage zal plaatsvinden op een nog te bepalen tijdstip. Elke deelnemer ontvangt bij het inleveren van de tekeningen een uitnodiging. De plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven noodzakelijk via info@ccdeververij.be of 055 23 28 01.

Tentoonstelling: data nog te bepalen
Expo open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.
Gratis toegang.
Locatie: Wolvestraat 37

© Arthur Vanobost

Winnende tekeningen

Elk jaar staat de winnaar van de ‘Ronse Drawing Prize’ één werk af aan de collectie van de stad Ronse. Dit heeft geleid tot een bijzondere collectie die doorheen de jaren de evolutie en verscheidenheid toont van autonome hedendaagse tekenkunst.