Info tickets

Verkoopsvoorwaarden CC De Ververij

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ticketverkoop van het AGB Sport, Cultuur & Ontspanning - CC De Ververij. CC De Ververij biedt tickets te koop aan voor eigen activiteiten.

Door het aanschaffen van een ticket gaat de koper akkoord met de verkoopsvoorwaarden van het CC. CC De Ververij heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

Aankoop tickets

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd en is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer tickets aan derden worden geleverd.

Tickets voor de voorstellingen van CC De Ververij kan je vooraf reserveren of kopen via de webshop, via mail (info@ccdeververij.be) , via telefoon (055/23.28.01) of aan de balie (CC De Ververij, Wolvestraat 37, Ronse). Tickets kunnen (indien de voorstelling vooraf niet is uitverkocht) ook aangekocht worden aan de balie vanaf 30 min. voorafgaand de voorstelling.

Wanneer je je ticket(s) koopt via de webshop, ontvang je een orderbevestiging via mail. Via de mail download je je ticket(s).

Kom je liever langs? Dan krijg je je tickets geprint mee na betaling.

Elke reservatie via mail of telefoon wordt bevestigd. Je ontvangt als klant een betaallink. De gereserveerde tickets moeten binnen een termijn van 10 dagen volgend op de reservatie betaald worden, zoniet vervalt de reservatie zonder voorafgaand bericht. Na betaling volgt de bevestiging met link voor download ticket(s).

Er wordt een administratiekost van € 1 per reservatie aangerekend wanneer gereserveerd wordt via mail of telefoon.

Reserveer je tickets minder dan 8 dagen voor de voorstelling, dan kan je die contant betalen de avond van de voorstelling aan de kassa, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling. Indien de tickets niet zijn afgehaald binnen de 15 minuten voor aanvang van de voorstelling, worden de tickets terug in verkoop gebracht.

Tickets

Elk ticket heeft een unieke code en moet digitaal of op papier voorgelegd worden voor scanning om toegang te krijgen tot de zaal. Een ticket is niet geldig zonder leesbare code.

Fraude via namaak of kopie van tickets wordt juridisch vervolgd.

Ticketprijzen en kortingen

Het voordeeltarief (- € 2,00 per voorstelling p.p.) geldt voor jongeren (-26 jaar), 60-plussers en houders van een European Disability Card.

Inwoners van Ronse kunnen mits opgave van hun adres genieten van het tarief Ronsenaar. Zij krijgen hiermee een korting van € 3 per voorstelling. De korting wordt berekend op de basisprijs, maar geldt niet voor de familievoorstellingen. Bij familievoorstellingen krijg je als inwoner van Ronse een korting van € 1 per voorstelling. Personen die in Ronse wonen én recht hebben op een sociaal tarief, genieten van het tarief Ronsenaar+. Zij krijgen automatisch een voordeelcode toegestuurd, waarmee zij een korting krijgen van ongeveer 70% verrekend op de basisprijs van elke voorstelling.

Wanneer de koper aanspraak maakt op één van bovenvermelde korting(en), dient hij/zij dit duidelijk te vermelden bij reservatie, zoniet vervalt het recht op de korting(en). Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Annulatie tickets en terugbetaling

De voorstellingen starten steeds stipt! Eenmaal de voorstelling is begonnen, kunnen laatkomers niet meer in de zaal toegelaten worden tot na de (eventuele) pauze. Hiervoor worden geen tickets terugbetaald.

Tickets kunnen enkel terugbetaald of omgeruild worden als het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. In alle andere gevallen worden tickets noch terugbetaald, noch omgeruild.

In geval van afgelasting worden tickets automatisch terugbetaald indien CC De Ververij beschikt over de financiële gegevens van de koper. Indien het CC niet over de gegevens beschikt, dient de koper deze gegevens zelf door te geven binnen een termijn van een maand na het afgelaste evenement, zoniet vervalt het recht op terugbetaling.

In geval van verplaatsing waarbij de nieuwe datum voor de klant niet past, kan een terugbetaling worden aangevraagd binnen de 7 dagen voor de nieuwe datum van de verplaatste voorstelling. Voor latere aanvragen vervalt het recht op terugbetaling.

Bij aankoop van tickets kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend (diensten betreffende vrijetijdsbesteding art. VI.53 12° Wetboek Economisch Recht).

Doorverkoop

CC De Ververij is de enige officiële verkoper van tickets van activiteiten van CC De Ververij. De wet van 30 juli 2013 wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard op deze verkoop. CC De Ververij biedt geen mogelijkheid aan van doorverkoop van aangekochte tickets van klant naar klant.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Gereguleerde en occasionele doorverkoop van tickets met winstmarge is verboden. CC De Ververij behoudt zich het recht voor tickets aangekocht in strijd met dit verbod te blokkeren en de houder van die tickets toegang tot voormelde activiteit te weigeren.

Klachten

Eventuele klachten over de ticketverkoop moeten schriftelijk ingediend worden bij CC De Ververij. Formuleer klaar en duidelijk je klacht.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail als bewijsmiddel.

Privacy

CC De Ververij verwerkt persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in de privacyverklaring op Privacyverklaring | Ronse.

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.

De persoonsgegevens worden verwerkt door CC De Ververij met als doel de administratie voor de ticketverkoop te behandelen en de communicatie over de activiteiten te organiseren.

Contact

Cultuurcentrum De Ververij
Wolvestraat 37/002
9600 Ronse
055/23.28.01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

AGB Sport Cultuur & Onstpanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

Huisregels CC De Ververij

Alle voorstellingen starten op het aangekondigde uur. Laatkomers worden in regel niet meer toegelaten.

Tickets worden niet terugbetaald, tenzij de voorstelling is afgelast.

Gelieve je smartphone uit te schakelen voor aanvang van de voorstelling.

Het is verboden te fotograferen of video-opnames te maken.

Drinken en eten tijdens de voorstelling is niet toegelaten, tenzij anders gecommuniceerd door de medewerkers van het CC.