Oproepingsbrief verkiezingen

Verkiezingen 9 juni 2024

Alles wat je moet weten over je oproepingsbrief

De eindspurt naar de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen van 9 juni is ingezet. Dit betekent dat je de week van 27 mei je oproepingsbrief in de bus kan verwachten.

Oproepingsbrieven ook digitaal
Nieuw is dat deze oproepingsbrief ook digitaal naar jouw e-Box (Mijn Burgerprofiel) verstuurd wordt. Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of ben je hem kwijt, dan kan je zelf afdrukken als duplicaat. Vergeet dus zeker niet je e-Box te activeren!

Volmacht
Als je een volmacht uitoefent voor iemand, dan ben je verplicht om een papieren oproepingsbrief te tonen in het stembureau. Die wordt afgestempeld. Dit mag zowel de papieren oproepingsbrief zijn als een print van de digitale versie. Wel opgelet, je moet dus steeds eerst je eigen stem uit te brengen vooraleer je de volmacht stem kan uitbrengen.

Waar moet ik gaan stemmen?
De locatie van jouw stembureau staat vermeld op de oproepingsbrief. Kijk bij het ontvangen van je oproepingsbrief zeker de locatie van het stembureau na waar je moet gaan stemmen. Dit kan immers anders zijn dan voorgaande jaren! De stembureaus zijn namelijk herverdeeld om voor de verkiezingen van oktober 2024 de stemmen per geografisch deelgebied te kunnen tellen en bekendmaken. De Vlaamse overheid noemt dit de ‘fijnmazige stemresultaten’. Dit kan dus impact hebben op de locatie waar je moet gaan stemmen.

Wanneer moet ik stemmen?
De kiesbureaus zijn open van 8 tot 14 uur. Er staat ook een uur vermeld waarop je best kan gaan stemmen. Dit is om de kiezers gespreid te laten stemmen. Dit uur is zeker geen verplichting, maar enkel een suggestie. Je mag dus ook op een ander moment tussen 8 en 14 uur gaan stemmen.

Informatie

Voor heel wat praktische informatie en vragen over de verkiezingen van 9 juni kan je terecht op de federale verkiezingswebsite. Daar kan je ook nog enkele instructievideo’s vinden om geldig te kiezen >> https://verkiezingen.fgov.be/