Bouw NAC definitief gegund

NAC

Moderne infrastructuur voor flexibel werken

Het lokaal bestuur heeft in het huidige bestuursakkoord de ambitie uitgeschreven om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger verder te verbeteren. Een belangrijke investering hierbij is de bouw van een nieuw administratief centrum (afgekort NAC) op de Grote Markt.

Het huidige stadhuis dateert immers van 1953 en voldoet op diverse vlakken niet langer aan de verwachtingen. De huidige loketten bieden weinig comfort, zijn niet integraal toegankelijk en scoren ondermaats op vlak van discretie. Verder is het gebouw zeer energieverslindend, te krap om een aantal diensten te centraliseren en staat de huidige verdeling een moderne werkwijze in de weg.

Daarom schreef het bestuur een opdracht uit voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een nieuw administratief complex met een aantal centrale principes:

  • Een optimale dienstverlening aanbieden aan de burger vanop een dienstenplein met een vlot onthaal, comfortabele loketten en spreekruimtes. Deze ruimte moet ook door externe dienstverleners en verenigingen gebruikt kunnen worden.
  • Een flexibele gebouw dat zich ook in de toekomst gemakkelijk aanpast aan de wisselende noden.
  • Meer diensten centraliseren in een hedendaags gebouw met functiegebonden werkplekken die het zowel mogelijk maken om te brainstormen als geconcentreerd te werken.
  • Een duurzaam gebouw met een comfortabel werkklimaat.
  • Een architecturaal passende afwerking van de Grote Markt met respect voor de erfgoedwaarde van het protocollair deel. 

De opdracht werd op het College van 19 juni 2023 gegund aan het samenwerkingsverband tussen aannemer Furnibo en architectenbureau BEEL. Op de hoek van de Grote Markt en de Peperstraat komt een nieuwbouw met op het gelijkvloers een dienstenplein dat uitkijkt op de nieuwe binnentuin. Op het bovenste verdiep vinden we de polyvalente vergaderzaal die uitkijkt over de Grote Markt. Het gebouw biedt ook een ondergrondse fietsparking en een polyvalente cafetariaruimte die aansluit op de bestaande trouwzaal. Het gebouw is bijna energieneutraal en zal geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. Zo maakt de stad het engagementen inzake het lokaal energie- en klimaatpact waar en reduceert het de energiekost tot minder dan 20% van het huidig verbruik.

Burgemeester Ignace Michaux is bijzonder tevreden: “Dienstverlening aan de burger is een sleuteltaak van elk bestuur. De stedelijke dienstverlening is de voorbije 70 jaren sterk geëvolueerd. Het is dan ook maar logisch dat een dynamische stad als Ronse met gepaste investeringen de boot niet mist. Dit zal niet enkel de uitstraling van de diensten, maar van de gehele stad versterken”.

Ook algemeen directeur Julien Vandenhoucke kijkt naar het project uit: “Het is een intensief traject geweest waarbij we alle collega’s zoveel mogelijk hebben betrokken. Dit project zal zonder enige twijfel een geweldige boost geven aan onze organisatie”.

Schepen Brigitte Vanhoutte verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling sluit zich hierbij aan: “De Ronsenaars verdienen de beste dienstverlening. Dat kunnen we enkel bieden door gedreven medewerkers te laten werken in optimale omstandigheden”.

Diensten verhuizen tijdens de werken

Het project met een kostprijs van € 10.769.189,04 excl. btw zal volgens de planning aanvangen in de zomer van 2024. De stedelijke diensten zullen gedurende de werken, die ongeveer twee jaren in beslag zullen nemen, verhuizen naar de gebouwen van de voormalige Passe-Partout in de Abeelstraat.

Infosessie in september

Vanzelfsprekend wil het bestuur de komende weken de plannen ook voorstellen aan het grote publiek. In september zal een infosessie georganiseerd worden voor de burger waarop hij kennis kan maken met de plannen en eventuele suggesties kan overmaken.