Bodemonderzoek Molenbeek afgewerkt

Update 17-04-2023

Onderzoeksverslag 2022 afgewerkt

Recent werd het onderzoeksverslag van het bodemonderzoek van 2022 in de omgeving van de Molenbeek afgewerkt. Aanvullend werden de resultaten van het bodemonderzoek van 2021 opnieuw geëvalueerd aan de hand van de actuele toetsingswaarden voor PFAS.

OVAM gaf in 2021 opdracht aan een erkende bodemsaneringsdeskundige om in de Molenbeek, twee zijbeken en de ruimere omgeving een bodemonderzoek op te starten op zoek naar PFAS en gebromeerde vlamvertragers. Het onderzoek bestond uit een gebiedsgerichte staalname waarbij voor een aantal woon- en landbouwzones representatieve locaties werden geselecteerd.

Grondwater

Na een evaluatie van de resultaten bleek dat er nog weinig geweten was over de verontreiniging in het grondwater. Daarom werden in april en mei 2022 grondwater- en putwaterstalen geanalyseerd. Op meer locaties dan verwacht werden verhoogde concentraties aan PFAS in het grondwater vastgesteld. In juli 2022 adviseerde het agentschap Zorg en Gezondheid dan ook om de perimeter van 20 meter rond de verschillende waterlopen (de Molenbeek, Lievensbeek en Vloedbeek) uit te breiden naar 500 meter. In die perimeter zijn de no regret-maatregelen voor grondwater van toepassing. Op 4 juli 2022 werden deze adviezen gepubliceerd op de websites van de stad Ronse en van PFAS Vlaanderen.

De stalen werden ook geanalyseerd op gebromeerde vlamvertragers. Zowel in de bodem als in het grondwater werden verhoogde concentraties aangetroffen, maar die bleven onder de norm.

Onderzoeksverslag 2de fase bodemonderzoek afgewerkt

Recent werd het onderzoeksverslag van het bodemonderzoek van 2022 afgewerkt. Het verslag bevat een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en een evaluatie van de resultaten van het grondwateronderzoek. Ook de resultaten van de bodemonderzoeken die in 2022 in opdracht van de OVAM werden uitgevoerd ter hoogte van de wijk Delfossestraat, het Bruulpark en het cultuurcentrum De Ververij zijn in dit verslag opgenomen. En de resultaten van het bodemonderzoek van 2021 werden getoetst aan de actuele waarden voor PFAS.

Uit het verslag blijkt vooral dat verder onderzoek nodig is om de verontreinigingssituatie in de Molenbeek en de ruimere omgeving volledig in kaart te brengen. Toch werden naar aanleiding van het verslag ook enkele (bijkomende) maatregelen genomen.

Meer info

Raadpleeg het onderzoeksverslag op deze pagina of de website van PFAS Vlaanderen.