Mijn Dossier

Hoe kan ik inloggen op 'Mijn Dossier'?

Om je aan te melden bij de toepassing “Mijn dossier” heb je een elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer.
De kaartlezer moet vooraf geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (te vinden via https://eid.belgium.be/nl).

OPGELET!! De kaartlezer en je eID moeten al aangesloten zijn aan de PC wanneer je op de link klikt! 

Hou ook je pincode bij de hand. Voor je toegang krijgt tot de website, zal je immers jouw pincode moeten invoeren.
Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

Meer info: Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, FOD Binnenlandse Zaken, 02 518 21 16, helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

“Mijn dossier” is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt je gegevens in het Rijksregister na te kijken, fouten in je dossier te rapporteren, je contactgegevens door te geven en te checken wie je gegevens de laatste zes maanden geraadpleegd heeft. Je kunt er ook allerlei attesten uit het Rijksregister mee downloaden of afdrukken, ongeacht waar je je bevindt.

Er zijn maar liefst tien attesten online te verkrijgen:

 • Uittreksel uit de registers
 • Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van kiesregister
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Via “Mijn dossier” heb je de mogelijkheid om op vrijwillige basis enkele contactgegevens te communiceren. Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als voor de burger en biedt heel wat voordelen:

 • Gemakkelijker: je hoeft je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller: je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de juiste instantie.
 • Goedkoper: “Mijn dossier” en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: “Mijn dossier” levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en het aantal verplaatsingen naar het gemeentehuis.

Juridische waarde

Omdat attesten die je via “Mijn dossier" verkrijgt de digitale stempel van het Rijksregister bevatten, hebben ze dezelfde juridische waarde als attesten die afgeleverd zijn door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen de digitale versie dus niet weigeren.