Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen of en hoe je begraven of gecremeerd wilt worden. Die keuze leg je vast in de “wilsbeschikking teraardebestelling”, een document dat je kan opvragen bij de dienst Burgerzaken. Je vindt het ook in de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.

Voorwaarden

In de “wilsbeschikking teraardebestelling” kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats of bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium);
 • verstrooiing van de as, in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Procedure

Je geeft de ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken of legt ter plaatse deze verklaring af. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. Bij jouw overlijden wordt dan gemeld dat je over een wilsverklaring beschikt. Deze moet dan gevolgd worden.

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst Burgerzaken. Jouw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Je kan hiervan een attest aanvragen op de dienst Burgerzaken of via "Mijn Dossier".

>> Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken voor het registreren van je wilsbeschikking.

Gerelateerde items