Kleinhandelsvergunning

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de socio-economische vergunning deel van de nieuwe omgevingsvergunning. Daardoor wijzigt de procedure om een kleinhandelsvergunning aan te vragen.

Wanneer u uw kleinhandelsactiviteiten op een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 uitvoert, heeft u een kleinhandelsvergunning nodig. Dat geldt voor zowel nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en voor zowel één bedrijf als een handelsgeheel. Ook als uw handelsoppervlakte of categorie wijzigt, bent u vergunningsplichtig. Alleen als u tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90  of 180 dagen per jaar — heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

U kan de aanvraag voor uw kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’. Beide types omgevingsvergunning vraagt u aan met hetzelfde algemeen aanvraagformulier. Bij een gemengd project moet u dat verplicht digitaal doen via het omgevingsloket.