Kleinhandelsvergunning

winkel

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de socio-economische vergunning deel van de nieuwe omgevingsvergunning. Daardoor wijzigt de procedure om een kleinhandelsvergunning aan te vragen.

Wanneer je jouw kleinhandelsactiviteiten op een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 uitvoert, heb je een kleinhandelsvergunning nodig. Dat geldt voor zowel nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en voor zowel één bedrijf als een handelsgeheel. Ook als je jouw handelsoppervlakte of categorie wijzigt, bent je vergunningsplichtig. Alleen als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90  of 180 dagen per jaar — heb je geen omgevingsvergunning nodig.

Je kan de aanvraag voor jouw kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’. Beide types omgevingsvergunning vraag je aan met hetzelfde algemeen aanvraagformulier. Bij een gemengd project moet je dat verplicht digitaal doen via het omgevingsloket.