Vergunningen

Omgevingsvergunning

Voor een aantal stedenbouwkundige ingrepen of een exploitatie of een vegetatiewijziging moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Dat moet digitaal gebeuren via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Meer op www.omgevingsloket.be

 

Kapmachtiging bos

Als je bomen wilt kappen in een bos, moet je volgens het bosdecreet van 13 juni 1990 een kapmachtiging  aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos.

Meer info: www.natuurenbos.be/wetgeving