Huwelijk

De akte van aangifte van huwelijk wordt pas opgemaakt als alle nodige documenten kunnen worden voorgelegd.

Buitenlandse akten moeten altijd gelegaliseerd zijn door de Belgische Ambassade in het land van herkomst. Hou er rekening mee dat het aanvragen van documenten in het buitenland heel wat tijd in beslag kan nemen. Personen van vreemde nationaliteit nemen best geruime tijd vóór het geplande huwelijk contact op met de Burgerlijke Stand.

Het huwelijk kan ten vroegste twee weken na datum van de akte van aangifte worden voltrokken. Het huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis.

Kosten

 De dossierkosten bedragen € 15.

  • Op vrijdagvoormiddag om 9 u. huwt men zonder ceremonie en wordt er geen huwelijkstaks betaald.
  • Wie op vrijdagnamiddag wenst te huwen betaalt naast de dossierkosten € 80.
  • Op zaterdagvoormiddag bedraagt de huwelijkstaks € 250.
Wat moet je meebrengen?

Indien je geen Belg bent en/of niet in België gedomicilieerd bent, breng je volgende documenten mee: 

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte;
  • een bewijs van identiteit;
  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van de ongehuwde staat;
  • eventueel een bewijs van ontbinding van het huwelijk.