Financiële tegemoetkoming deelnemende verenigingen VT-pas

VrijeTijdsPas Ronse
#Iedereendoetmee

Vrije tijd is de motor voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk integratie. In samenwerking met het lokaal bestuur Ronse, wordt er een financiële tegemoetkoming aangeboden aan verenigingen voor inschrijvingsgelden van leden met de VrijeTijdsPas cat. 1. De deelnemer betaalt hierbij 50% van het lidgeld. Het resterende bedrag wordt evenredig gedeeld door de verenigingen en het lokaal bestuur Ronse. Op deze manier kunnen verenigingen hun financiële drempel verlagen (en meer leden bereiken) zonder te zware financiële gevolgen. Voor de deelnemer met een  VrijeTijdsPas cat. 1 betekent dit een fikse korting op het lidgeld.

Terugbetaling inschrijvingsgelden

Om de 25% inschrijvingsgelden per ingeschreven deelnemer met VrijeTijdsPas cat. 1 aan de verenigingen terug te kunnen storten, moet dit formulier ingevuld worden. Pas bij volledigheid van de gegevens, en correctheid van de ingevulde gegevens, kan overgegaan worden tot de terugbetaling.

Er worden twee indiendata voorzien:

  • 1 februari van een lopend jaar, waarbij de terugbetaling tegen ten laatste eind maart zal gebeuren.
  • 1 november van een lopend jaar, waarbij de terugbetaling tegen ten laatste eind december zal gebeuren.

Terugbetalingsformulier