Financieel directeur

De financieel directeur heette vroeger “ontvanger”. Hij houdt toezicht op de gemeentelijke boekhouding, de gemeentebelastingen, het opmaken van de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke rekening.

Jurgen Soetens is de financieel directeur van de stad Ronse en tevens hoofd van de financiële dienst.
Hij is ook lid van het managementteam van de stad. 

Je kan de financieel directeur bereiken op : 
T: 055 23 27 46
F: 055 23 27 18
E: financien@ronse.be