Ronse tekent in op gezondheid

Charter "Gezonde Gemeente"

Sinds de lancering in april 2013 hebben reeds heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen het charter van Gezonde Gemeente ondertekend. Steden en gemeenten die het charter ondertekenen, verklaren een beleid te zullen ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Daarnaast is er de intentie om de nodige capaciteit, budget en deskundigheid voor gezondheidsacties te vergroten. Met een groeimeter kunnen de steden en gemeenten jaarlijks nagaan hoe ver ze al staan en wat ze nog kunnen verbeteren.

Gezondheidsacties in Ronse

Gezien er in Ronse reeds verschillende initiatieven genomen zijn rond gezondheid, denk maar aan de succesvolle actie rond borstkankeropsporing "Ronse houdt van borsten" in november vorig jaar, leek het voor iedereen een logische stap dat ook Ronse zou instappen in het principe van Gezonde Gemeente. Ook dit jaar worden er gezondheidsacties op touw gezet in Ronse: zo wil men werken aan valpreventie bij senioren: ouderen bewust maken van valrisico's, hen leren hoe ze vallen kunnen voorkomen en er zo voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door het project BOEBS, of ‘Blijf Op Eigen Benen Staan'. Een essentieel onderdeel van dit project is dat de ouderen zelf de kans krijgen om mee na te denken en te beslissen over mogelijke activiteiten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Ronse werkt aan een lokaal gezondheidsbeleid. Hou zeker en vast het logo van Gezonde Gemeente in de gaten. Telkens je het ziet verschijnen, betekent dit dat er een activiteit plaatsvindt in de stad die wil bijdragen aan de gezondheid van de Ronsenaars, mannen én vrouwen, van jong tot oud.