Ronse tekent in op gezondheid

Charter "Gezonde Gemeente"

Sinds de lancering in april 2013 hebben reeds heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen het charter van Gezonde Gemeente ondertekend. Steden en gemeenten die het charter ondertekenen, verklaren een beleid te zullen ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Daarnaast is er de intentie om de nodige capaciteit, budget en deskundigheid voor gezondheidsacties te vergroten. Met een groeimeter kunnen de steden en gemeenten jaarlijks nagaan hoe ver ze al staan en wat ze nog kunnen verbeteren.

Gezondheidsacties in Ronse

Gezien er in Ronse reeds verschillende initiatieven genomen zijn rond gezondheid, denk maar aan de succesvolle acties rond borstkankeropsporing, valpreventie bij senioren, stop darmkanker..., leek het voor iedereen een logische stap dat ook Ronse zou instappen in het principe van Gezonde Gemeente. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Ronse werkt aan een lokaal gezondheidsbeleid. Hou zeker en vast het logo van Gezonde Gemeente in de gaten. Telkens je het ziet verschijnen, betekent dit dat er een activiteit plaatsvindt in de stad die wil bijdragen aan de gezondheid van de Ronsenaars, mannen én vrouwen, van jong tot oud.