Klachten

Het Lokaal Bestuur streeft naar een correcte dienstverlening voor al haar burgers. De diensten werken iedere dag aan klantvriendelijkheid en proberen zo vlug mogelijk een oplossing te vinden voor jouw vraag of probleem. Heb je toch het gevoel dat het Lokaal Bestuur je onheus behandeld heeft? Heb je een bepaalde dienst waar je recht op had, niet gekregen? Moest je te lang wachten vooraleer je probleem verholpen werd of ben je niet te spreken over de manier waarop iemand je te woord stond? Dan kun je terecht bij de klachtenmanager om een klacht in te dienen. De klachtenmanager onderzoekt op een onafhankelijke, objectieve en vertrouwelijke manier klachten en treedt daarbij bemiddelend op.

Je kan bij de klachtenmanager terecht voor:

  • Informatie over de klachtenprocedure bij stad en OCMW
  • Hulp bij het indienen van een klacht

Hoe kun je een klacht indienen?

De klachtenmanager kan enkel klachten onderzoeken die schriftelijk geformuleerd zijn.

Je kunt de klachtenmanager ook bellen voor vragen of als je problemen hebt om je klacht schriftelijk over te maken.

Wat gebeurt er met je klacht?

Je krijgt binnen de 2 dagen een ontvangstbevestiging. De klachtenmanager zal de klacht onderzoeken. Ze heeft hiervoor maximum 45 dagen de tijd. Het onderzoek houdt in dat de klachtenmanager contact opneemt met de betrokken dienst(en), om na te gaan wat er fout gelopen is. Je wordt schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek. De volledige procedure lees je in het participatiereglement.

Het stadsbestuur registreert alle klachten, zodat ze jaar na jaar kan bekijken of er zwakke plekken zijn in de dienstverlening. Op die manier kan het Lokaal Bestuur haar werking en dienstverlening continu verbeteren.

Klachten over parkeren

Opgelet. Heb je een klacht in verband met parkeerboetes en de wijze waarop die geïnd worden, dan moet je je wenden tot de ombudsdienst van Streeteo. Deze firma staat immers in voor het parkeerbeheer in Ronse.

Documenten en formulieren

Participatiereglement lokaal bestuur