De Hoge Mote

Hoge Mote

Een nieuw onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen.

De "Hoge Mote" is een beschermd monument met een zeer boeiende en gevarieerde geschiedenis en een groot toeristisch potentieel. Het verbouwen van de site gebeurt dan ook in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat ondertussen het beheersplan voor de Hoge Mote heeft goedgekeurd. Dit beheersplan is de basis voor een lange termijn visie voor de volledige historische site en het is tegelijkertijd een duidelijk engagement van de stad en de Vlaamse Overheid om dit monument met de nodige zorg en respect te beheren.

Beheersplan Hoge Mote:
1. Identificatiefiche - 2. historische nota - 3. inventaris van erfgoedelementen - 4. beschrijving van de erfgoedwaarden - 5. visie op beheer - 6. opsomming van de werkzaamheden - 7. voorstel opvolging en evaluatie - 8. bijlagen  => Dit beheersplan kan opgevraagd worden bij de dienst Projecten.

Maart 2017: start restauratie- en herinrichtingswerken aan de "Hoge Mote"!
De Hoge Mote, centraal gelegen in het historisch centrum wordt een grensverleggend onthaal- en belevingscentrum. Dit project is ook de spil in het verhaal van het stadsvernieuwingproject "De Vrijheid". Voor het nieuw onthaal- en belevingscentrum werkt het Stadsbestuur samen met het architectenteam Murmuur, Bailleul Ontwerpbureau en architect Sabine Okkerse. Toerisme Vlaanderen trok er een subsidie van € 522.082 voor uit.

In dit moderne toeristische onthaal zullen de bezoekers de waarde van Ronse en de troeven van de streek: het glooiende landschap, de Sint-Hermescultus, het vakmanschap in textiel kunnen ontdekken. De Hoge Mote wil de blik van de bezoekers verruimen naar het stadsdeel "De Vrijheid", de stad Ronse en de Vlaamse Ardennen. De ruimtes moeten uitnodigen om in alle richtingen te kijken. De Hoge Mote had al drie torens, met een vierde maken we het uitzicht compleet!

De opening van het nieuw onthaal- en belevingscentrum is voorzien in oktober 2018.