Buurtsport

buurtsport

Wat is Buurtsport? 

Buurtsport Ronse is een werking die jongeren, maar ook andere doelgroepen zoals vrouwen, senioren, allochtonen, kansarmen, personen met een handicap, een vrijetijdsbesteding aanreikt met sport als methodiek. 

Daarbij besteedt Buurtsport veel aandacht aan alternatieve en laagdrempelige organisatievormen en wordt er gestreefd naar een sportaanbod op maat. Tegelijkertijd wil Buurtsport zijn deelnemers aanzetten tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn en deelname aan het sportgebeuren in Ronse.

 

 

Buurtsport Ronse biedt onder meer volgende activiteiten aan:

  • Street Action is een project van Buurtsport en staat voor een sport - en beweegaanbod in een buurtgerichte context, gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar, via een vindplaatsgerichte methodiek, waarbij jongeren (vanaf 16 jaar) ondersteund worden om zelf initiatief te nemen om dit aanbod tot stand te brengen.  

  • Er worden verschillende lessenreeksen met een hoge "straatwaarde" ingericht, zoals bijvoorbeeld Breakdance en Parkour.

  • Onder de noemer Urban Move worden er verschillende activiteiten opgezet gericht op urban sports zoals 3X3 basketbal, powerplaysoccer, streetracket,... 

  • Buurtsport Ronse voorziet ook een aanbod voor vrouwen: zo kunnen vrouwen wekelijks lessen Zumba en/of omnisport volgen. Zie voor het volledige programma Ladymove.

  • Buurtsport Ronse staat mee in voor een sportaanbod voor mensen met een beperking. Zo kan je wekelijks Boccia spelen en één maal per maand is er Everybody Moves.

 

Sportersbelevenmeer