Buurtsport

Buurtsport

Wat is Buurtsport? 

Buurtsport Ronse is een werking die jongeren, maar ook andere doelgroepen zoals vrouwen, senioren, allochtonen, kansarmen, personen met een handicap, een vrijetijdsbesteding aanreikt met sport als methodiek. 

Daarbij besteedt Buurtsport veel aandacht aan alternatieve en laagdrempelige organisatievormen en wordt er gestreefd naar een sportaanbod op maat. Tegelijkertijd wil Buurtsport zijn deelnemers aanzetten tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn en deelname aan het sportgebeuren in Ronse.

Buurtsport Ronse biedt onder meer volgende activiteiten aan:

 • Street Action: Street Action is een project van Buurtsport en staat voor een sport - en beweegaanbod in een buurtgerichte context, gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar, via een vindplaatsgerichte methodiek, waarbij jongeren (vanaf 16 jaar) ondersteund worden om zelf initiatief te nemen om dit aanbod tot stand te brengen.  
  • Pleinactiviteiten: Op verschillende pleinen in Ronse komen monitoren langs voor een namiddagje pleinsport: verschillende sporten, leuke spelletjes, toffe begeleiding en veel fun. Heb je zelf een leuk spelidee, dan helpen de moni's jou hier ongetwijfeld bij. Pleinsport is er in de eerste plaats voor kinderen vanaf 8 jaar. Deelname is gratis en je hoeft niet vooraf in te schrijven. Bovendien ben je verzekerd tijdens de deelname aan de activiteiten. Deze activiteiten gaan door in de periode vanaf september tot aan het herfstverlof en vanaf het carnavalverlof tot einde juni. 
  • Centrale activiteiten: Deze activiteiten gaan, in tegenstelling tot de pleinactiviteiten niet door op het pleintje in de buurt, maar op een plaats  waar de deelnemers zelf naartoe moeten komen. Enkele voorbeelden zijn zwemmen, muurklimmen, minivoetbal, bowlen, fietsen, frisbee...

   Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die door Street Action georganiseerd worden, dan kijk je best eens op Facebookpagina Buurtsport Ronse.

 • Verder wordt per jaar minstens één lessenreeks met een hoge "straatwaarde" ingericht, zoals bijvoorbeeld BreakdanceParkour ...
 • Sportacademie: Indien je houdt van heel veel sporten, maar je weet nog niet goed wat te kiezen, dan kan je meedoen met de sportacademie. Direct aansluitend op de lessen is er een uurtje sport in de lagere scholen zelf. Zo goed als alle sporten die je in een Ronsische sportclub kan beoefenen, komen aan bod.
 • Buurtsport Ronse voorziet ook een aanbod voor vrouwen: zo kunnen vrouwen wekelijks lessen Zumba en/of omnisport volgen. Zie voor het volledige programma Ladymove.
 • Buurtsport Ronse organiseert eveneens voetbal voor thuis- en daklozen en neemt deel aan de Belgian Homeless Cup. Via wekelijkse trainingen worden de spelers voorbereid om deel te nemen aan een drietal officiële tornooien. Tegelijkertijd bieden deze trainingen de kans om, samen met de spelers, te werken aan hun sociale situatie.
  Meer uitleg vind je hier.
 • Buurtsport Ronse staat mee in voor een sportaanbod voor mensen met een beperking. Zo kan je wekelijks Boccia spelen en één maal per maand is er Everybody Moves.

Buurtsport biedt aan...