Bommelsfeesten

06/01 > 08/01
Bommelsfeesten

6, 7 & 8 januari 2024

Zot zijn doet geen zeer. Zeker niet in Ronse! Niet alleen omdat de inwoners van Ronse tegen "gekheid" beschermd zijn door patroonheilige van de stad, Sint-Hermes, maar ook omdat ʻzotʼ hier als een eretitel wordt beschouwd. Begin januari is er zelfs een feestweekend voor in het leven geroepen: de Bommelsfeesten.

ʻBommel lopenʼ betekent gemaskerd rondlopen. Omdat dit net na Nieuwjaar gebeurt, zijn de Bommelsfeesten, met de stoet op zaterdagavond, één van de eerste carnavalsfeesten van het land. Het is een weekend waarin alle zekerheden wegvallen. Van zaterdag tot dinsdag in de vroege uurtjes zet de burgemeester de zotskap op en hebben de koning en koningin der Bommels het voor het zeggen.

Alle info op >> www.bommelsfeesten.be

De Bommelfeesten kennen heel wat evenementen doorheen het jaar met onder andere de Verkiezingsavond van de Bommels, het banket, de aanstelling van de Koning en Koningin enz.. Al deze evenementen leiden echter tot het absoluut hoogtepunt: het Bommelsweekend. Dan wordt de stad drie dagen lang ondergedompeld in een gezonde gekte met veel muziek, dans, optredens en vuurwerk. Hierbij worden ook de jongste en oudste inwoners van de stad niet vergeten...

 

Programma Bommelsweekend

ZATERDAG 6 JANUARI

10.00 u.  Ceremonie aan de Zottenmuur en vertrek ochtendstoet (Bommelmuur)
11.00 u. Officiële machtsoverdracht (Grote Markt)
18.00 u. Vertrek avondstoet 
19.30 u. Apotheose op de Grote Markt 
20.30 u. Gouden Bommelworp en optredens
21.00 u.  Muzikaal vuurwerk 

ZONDAG 7 JANUARI

11.00 u. Bezoek Pediatrie AZ Glorieux
14.30 u. Bal der Bommelkies (COC) 

MAANDAG 8 JANUARI

08.15 u. Bezoek Ronsische basisscholen
13.00 u. Zotte Maandagbal in stadsfeestzaal COC met optredens
23.00 u. Verbranding Bommelspop (Grote Markt)

Meer info:

Noteer alvast ook deze data:

 • 11-12-13 januari 2025
 • 10-11-12 januari 2026
 • 09-10-11 januari 2027
 • 08-09-10 januari 2028
 • 06-07-08 januari 2029
 • 05-06-07 januari 2030

----------------------------------------------------------------------

Avondstoet : zaterdag 6 januari 

Opbouw en start van de avondstoet

 • 16.00 u.: Opstelling van de stoet in de Engelsenlaan tussen de Edmond Puissantstraat en de Louis Vangrootenbruelstraat en in de Oswald Ponettestraat, vanaf de Louis Vangrootenbruelstraat tot de Fostierlaan. Vanaf 16 u. tot na het vertrek van de avondstoet geldt er een parkeerverbod in de betrokken straten.
 • 17.30 u.: Vertrek publiciteitscaravaan vanaf Coupl'Voie 
 • 18.00 u.: Vertrek stoet vanuit Oswald Ponettestraat 

Bereikbaarheid 

Centrum en station
Vanaf 17.30 u. zijn het centrum en het station niet meer toegankelijk. Moet je iemand afhalen aan het station, dan kan je best parkeren op de parking Portois of op de Viermaartlaan.

Parking Familia
Parking Familia zal toegankelijk zijn, maar enkel via de Lozebeekstraat. 

Parkings warenhuizen
Parkings Colruyt en Dreamland zijn ook tijdens de Bommels toegankelijk en blijven open tot zondagmiddag.

Afsluiten feestzone

De publiciteitscaravaan verzamelt in de Coupl’Voie. In deze straat is er parkeerverbod vanaf 16 tot 18 u. In de straten waar de stoet voorbij komt, is een parkeerverbod van kracht vanaf 16 u. Vanaf dan wordt het parcours gesloten voor alle verkeer.

Parcours van de stoet

 • Hoogstraat
 • Stationsstraat
 • Ijzerstraat
 • Joseph Ferrantstraat
 • Zuidstraat
 • Oude Vesten
 • Verlorenstraat
 • Spillegem
 • Grote Markt
 • Peperstraat
 • Franklin Rooseveltplein
 • Wijnstraat
 • Kegelkaai
 • Watermolenstraat
 • De Vrijheid
 • Priestersstraat

Parkeren

Waar kan je dichtbij het parcours van de stoet parkeren :

 • Parking Familia: bereikbaar vanaf Kruisstraat - Lozebeekstraat
 • Parking station: bereikbaar tot 18 u. komende uit de richting Oudstrijderslaan
 • Parking Portois: bereikbaar via Elzelestraat - Olifantstraat of Bredestraat - Olifantstraat
 • Parking Ferrant (nabij COC) : bereikbaar tot 18.30 u. via Olifantstraat en Nieuwebrugstraat
 • Parking Emmaüs (politie): bereikbaar via Oudstrijderslaan en Ferrantstraat tot 18 u.
 • Ninovestraat, St.-Pietersnieuwstraat, Glorieuxlaan
 • De warenhuizen Dreamland en Colruyt, gelegen in de Oswald Ponettestraat, houden na sluitingstijd hun parkings ter beschikking van het publiek

Vuurwerk

In Ronse mogen vuurwerk en voetzoekers, zowel op privaat als op openbaar domein, enkel gebruikt worden indien je beschikt over een vergunning afgeleverd door de burgemeester. Het vuurwerk van de Bommels, in handen van een erkend vuurwerkmeester, vindt plaats op zaterdag 6 januari om 21 uur aan de Grote Markt.

Het is een goede raad om op zaterdagavond dieren in de weide binnen te halen. Dierenhouders kunnen immers  verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren. 

Politiebesluit (samenvatting)

Dit zijn de belangrijkste passages uit het aangepaste politiebesluit voor de Bommelsfeesten. 

Verbod op glazen recipiënten

Artikel 2: glazen recipiënten verkopen 
Het is verboden om naar aanleiding van de Bommelsfeesten, op publieke plaatsen in de stad, in verkooppunten en bedelingspunten, en horecazaken die gelegen zijn langs het parcours zoals vermeld in artikel 1, en in zalen en publieke plaatsen daarbuiten waar de Bommelsfeesten gevierd wordt, aan het publiek al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook. 
Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten, andere dan horecazaken, moet dit verbod op een voor het publiek zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een bord aanbrengen, met daarop volgende boodschap : “Tijdens de Bommelsfeesten worden geen dranken verkocht en/of aangeboden in glazen recipiënten.”
Tevens moet elke uitbater het aanbod in al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten gedurende de duur van het verbod afschermen voor het publiek.

Artikel 3: glazen recipiënten verkopen
Het is verboden voor horecazaken, gelegen op het parcours van de Bommelsfeesten, om tijdens de Bommelsfeesten al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten aan te bieden op de terraszones buiten de horecazaken.

Artikel 4: bijhebben van glazen flessen en glazen recipiënten
Het bijhebben van glazen flessen of glazen recipiënten op het openbaar domein is verboden tijdens de Bommelsfeesten. Dit verbod geldt voor gans het grondgebied Ronse.

Verbod op gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen

Artikel 1: Tijdens de Bommelsfeesten is het verboden boven het grondgebied van de stad drones of andere op afstand bestuurde luchtvaartuigen te gebruiken, met uitzondering van deze ingezet door de ordediensten.

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Dit zijn een paar belangrijke passages uit het GAS-reglement van de stad:

Artikel 26 : Vermommingen

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd en verkleed te vertonen of het gelaat volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is, op de straten of de openbare plaatsen, behoudens toelating van de burgemeester.
De toepassing van dit artikel wordt opgeschort:
- tijdens de bommelsfeesten
- ter gelegenheid van de halloweenfeesten
- voor de activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, de Kerstman e.a.
De gemaskerde of verklede persoon moet steeds, op verzoek van de politie, het masker afnemen, zich kenbaar maken en desgevallend meegaan naar de politiewacht ten einde er gehoord te worden.

Artikel 27 : Gebruik van voorwerpen tijdens feestelijkheden

Het is verboden tijdens de bommelsfeesten, het halloweenfeest en andere openbare manifestaties spuitbussen die om het even welke stof of gas uitstoten, inzonderheid het feestschuim, te verkopen, bij te hebben en te gebruiken. Het is tevens verboden om producten en voorwerpen in het bezit te hebben die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen, of gebruikt kunnen worden om er personen mee te bevuilen.

Blijft verboden :
- gebruik te maken van vermommingen die inbreuk plegen op de goede zeden, de erediensten, de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren;
- gebruik te maken van klokgeluiden of van sirenes, die het alarmsignaal van prioritaire voertuigen zoals ziekenwagens of brandweerwagens nabootsen;
- in het bezit te zijn van stokken, wapens en allerhande andere voorwerpen waarmee andere personen kunnen verwond worden;
- te intrigeren door inbreuk te maken op de achtbaarheid van de medeburgers, het publiek te verwijten of uit te schelden, met geweld de huizen of winkels binnen te dringen en gelijk welke geschriften uit te delen of te verkopen.