Bommelsfeesten

Bommelsfeesten 2021

UPDATE : 05/01/2020

GEEN BOMMELSFEESTEN IN 2021

Naar aanleiding van COVID-19 en alle maatregelen is het niet mogelijk de traditionele Bommelsfeesten te laten plaatsvinden.

Naast de gekende avondstoet, die jaarlijks duizenden mensen naar het centrum van de stad lokt, zal er ook geen ochtendstoet door de straten van Ronse trekken. Corona haalt eveneens een streep door het grootschalige vuurwerk op zaterdagavond.

In dit nieuwsbericht lees je er meer over.

--------------------------------------------------------------------------------

9, 10 en 11 januari 2021 >> AFGELAST

Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 januari is het weer zover. Dan wordt Ronse voor drie dagen ondergedompeld in een gezellige gekte en nemen de Koning en Koningin van de Bommels de macht over...    

Meer info op www.bommelsfeesten.be

Programma 

Zaterdag 9 januari

 • Op zaterdagochtend wordt het koningspaar aan huis opgehaald door een bonte verzameling Bommels van verschillende verenigingen. Van daar vertrekt het Koninklijk Hof met hun aanhang naar de Zottenmuur. Omstreeks 10 u. brengen de Koning en Koningin hulde aan de "zot" en wordt hun naamplaatje op de Zottenmuur bevestigd. De ceremonie wordt beëindigd met de Bommelswals op het Bommellied.
 • De stoet gaat dan verder door de centrumstraten naar de Grote Markt waar de Koning en de Koningin om 11 u. verwacht worden voor de officiële machtsoverdracht op het vernieuwde podium rond de obelisk. Het koningspaar ontvangt de scepter en de burgemeester overhandigt hen de sleutels van de stad. Daarna volgt een academische zitting in het stadhuis.
 • Rond 15 u. brengt het Koninklijk Hof een bezoek aan het Woonzorgcentrum De Linde.
 • Om 18 u. is er het hoogtepunt van de feesten. Dan vertrekt de 70e Bommelsstoet in de Hoogstraat, voorafgegaan door de publiciteitscaravan. Reuzen, Thebaanse Trompetters, carnavalsorkesten, de Koningswagen, Bonmosgroepen met hun praalwagens, majoretten en honderden verklede ‘bonmos' trekken in een lange stoet door de verlichte centrumstraten.
 • Rond 19.30 u. is er de apotheose op de Grote Markt. Gedurende één uur trekt de stoet voorbij de eretribune voor het stadhuis.
 • Aansluitend, om 20.30 u. is er de Gouden Bommelworp, gevolgd door een optreden van Steve Tielens.
 • Omstreeks 21.30 u. vindt er een totaalspektakel van vuurwerk met klank, vuur en licht plaats met het stadhuis van Ronse als decor. Daarna kan een eerste lange Bommelsnacht beginnen...

Zondag 10 januari

De zondag is traditioneel voorbehouden aan de ‘Bommelkies' (kindercarnaval). Om 14.30 u. gaat in de stadsfeestzaal COC het bal van start. Het hoogtepunt is de verkiezing van een jeugdprins en -prinses. Tienjarige jongens en meisjes kunnen zich kandidaat stellen. Er is kinderanimatie met Clown Rocky.

Maandag 11 januari: "De Zotte Maandag"

 • Om 14 u. start het Bal der Zotte Maandag in stadsfeestzaal COC. Dit jaar zijn er optredens van Belle Perez, Tony Servi & Corina en The Kwaremonts Brodders. Aansluitend brengt het koningspaar hun playback en vindt de verkiezing van de Schoonste Bommel plaats. Hierbij dan ook een warme oproep om zoveel mogelijk verkleed naar het bal te komen.
 • Om 23 u. precies wordt officieel afscheid genomen van de Bommelsfeesten op de Grote Markt. Het koningspaar geeft de stadssleutel terug aan de burgemeester en steken vervolgens een  levensgrote Bommelspop in brand. Een lange Zotte Maandagnacht kan beginnen...  

Opbouw en start van de avondstoet

Op zaterdag 9 januari, vanaf 15 u. tot na het vertrek van de avondstoet geldt er parkeerverbod:

- in de Edmond Puissantstraat, tussen het kruispunt met de Engelsenlaan en het huis nr 8, aan de kant van de pare nummers. 
- in de Engelsenlaan, tussen de Edmond Puissantstraat en de Louis Vangrootenbruelstraat. 

Bereikbaarheid warenhuizen

De Colruyt en andere warenhuizen langs deze straat blijven bereikbaar via de Fr. Brunneellaan of de A.L. Vanhovestraat of tot 16 u. ook via de Hoogstraat – Fostierlaan – P. D’Hauwerstraat – Koningin Astridplein en Bruneellaan.

Afsluiten feestzone

De publiciteitscaravaan zal verzamelen in de Coupl’Voie. In deze straat is er parkeerverbod vanaf 16 tot 18 u. In het centrum, langs de straten waar de stoet zal voorbij komen, is een parkeerverbod van kracht vanaf 16 u. Vanaf 17 u. wordt het parcours gesloten voor alle verkeer.

Parcours van de stoet

16.00 u.: inplaatsstelling van de stoet vanaf de Edmond Puissantstraat, in de Engelsenlaan tussen de Edmond Puissantstraat en de Louis Vangrootenbruelstraat en in de Oswald Ponettestraat, vanaf de Louis Vangrootenbruelstraat tot de Fostierlaan.
17.45 u.: vertrek publiciteitscaravaan vanaf Coupl'Voie via de Hoogstraat
18.00 u.: vertrek stoet vanuit Oswald Ponettestraat langs de

 • Hoogstraat
 • Franklin Rooseveltplein
 • Wijnstraat
 • Aimé Delhayeplein
 • Kegelkaai
 • Watermolenstraat
 • Kaatsspelplein
 • Priestersstraat
 • Hospitaalstraat
 • Grote Markt
 • Zuidstraat
 • Ephrem de Malanderplein
 • Joseph Ferrantstraat
 • IJzerstraat
 • Winston Churchillplein
 • Stationsstraat
 • Jean-Baptiste Guissetplein
 • Abeelstraat
 • Franklin Rooseveltplein
 • Peperstraat
 • Grote Markt (aankomst)

Parkeren

Waar kan je dichtbij het parcours van de stoet parkeren :

 • parking Familia: bereikbaar vanaf Kruisstraat - Lozebeekstraat
 • parking station: de hele avond bereikbaar komende uit de richting Oudstrijderslaan
 • parking Delhaize: de hele avond bereikbaar vanuit alle richtingen 
 • parking Portois: bereikbaar via Elzelestraat - Olifantstraat of Bredestraat - Olifantstraat
 • parking Joseph Ferrant: (nabij COC) bereikbaar tot 18.30 u. via Olifantstraat en Nieuwebrugstraat
 • parking Emmaüs (oude Belgacom) bereikbaar via Oudstrijderslaan en Ferrantstraat tot 18.15 u.
 • Nieuwebrugstraat
 • Ninovestraat, St.-Pietersnieuwstraat, Glorieuxlaan
 • de warenhuizen Dreamland en Colruyt, gelegen in de Oswald Ponettestraat, houden na sluitingstijd hun parkings ter beschikking van het publiek

Vuurwerk

In Ronse mogen vuurwerk en voetzoekers, zowel op privaat als op openbaar domein, enkel gebruikt worden indien je beschikt over een vergunning afgeleverd door de burgemeester.

Toch is het een goede raad om op zaterdagavond 9 januari 2021 de dieren in de weide binnen te halen. Dierenhouders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren. 

Politiebesluit verbod op glazen recipiënten

Dit zijn de belangrijkste passages uit het aangepaste politiebesluit Bommels 2020

Artikel 2: glazen recipiënten verkopen
Het is verboden om vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 7 u. tot zondag 12 januari 2020 om 12 u. en op maandag 13 januari 2020 vanaf 20 u. tot dinsdag 14 januari 2020 om 8 u. naar aanleiding van de Bommelsfeesten, op publieke plaatsen in de stad, in verkooppunten en bedelingspunten, en horecazaken die gelegen zijn langs het parcours zoals vermeld in artikel 1, en in zalen en publieke plaatsen daarbuiten waar de bommelsfeesten gevierd worden, aan het publiek al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook.
Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten, andere dan horecazaken, moet dit verbod op een voor het publiek zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een bord aanbrengen, met daarop volgende boodschap : “Tijdens de duur van de Bommelsfeesten worden geen dranken verkocht en/of aangeboden in glazen recipiënten vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 7 u. tot zondag 12 januari 2020 om 12 u. en van maandag 13 januari 2020 om 20 u. tot dinsdag 14 januari 2020 om 8 u.”
Tevens moet elke uitbater het aanbod in al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten gedurende de duur van het verbod afschermen voor het publiek.

Artikel 3: glazen recipiënten verkopen
Het is verboden voor horecazaken, gelegen op het parcours van de Bommels, om vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 7 u. tot zondag 12 januari 2020 om 12 u. en van maandag 13 januari 2020 om 20 u. tot dinsdag 14 januari 2020 om 8 u. al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten aan te bieden op de terraszones buiten de horecazaken.

Artikel 4: bijhebben van glazen flessen en glazen recipiënten
Het bijhebben van glazen flessen of glazen recipiënten op het openbaar domein is verboden vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 7 u. tot dinsdag 14 januari 2020 om 8 u. Dit verbod geldt voor gans het grondgebied Ronse.

Politiebesluit verbod op gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen

Artikel 1: Vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 7 u. tot zondag 12 januari 2020 om 7 u. en van maandag 13 januari 2020 om 20 u. tot dinsdag 14 januari om 8 u., is het verboden boven het grondgebied van de stad m.b.t. het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim bedoelde op afstand bestuurde luchtvaartuigen te laten evolueren, met uitzondering van deze ingezet door de ordediensten.

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Dit zijn een paar belangrijke passages uit het GAS-reglement:

Artikel 26 : Vermommingen

Het is verboden zich gemaskerd, vermomd en verkleed te vertonen of het gelaat volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is, op de straten of de openbare plaatsen, behoudens toelating van de burgemeester.
De toepassing van dit artikel wordt opgeschort:
- tijdens de bommelsfeesten
- ter gelegenheid van de halloweenfeesten
- voor de activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, de Kerstman e.a.
De gemaskerde of verklede persoon moet steeds, op verzoek van de politie, het masker afnemen, zich kenbaar maken en desgevallend meegaan naar de politiewacht ten einde er gehoord te worden.

Artikel 27 : Gebruik van voorwerpen tijdens feestelijkheden

Het is verboden tijdens de bommelsfeesten, het halloweenfeest en andere openbare manifestaties spuitbussen die om het even welke stof of gas uitstoten, inzonderheid het feestschuim, te verkopen, bij te hebben en te gebruiken. Het is tevens verboden om producten en voorwerpen in het bezit te hebben die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen, of gebruikt kunnen worden om er personen mee te bevuilen.

Blijft verboden :
- gebruik te maken van vermommingen die inbreuk plegen op de goede zeden, de erediensten, de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren;
- gebruik te maken van klokgeluiden of van sirenes, die het alarmsignaal van prioritaire voertuigen zoals ziekenwagens of brandweerwagens nabootsen;
- in het bezit te zijn van stokken, wapens en allerhande andere voorwerpen waarmee andere personen kunnen verwond worden;
- te intrigeren door inbreuk te maken op de achtbaarheid van de medeburgers, het publiek te verwijten of uit te schelden, met geweld de huizen of winkels binnen te dringen en gelijk welke geschriften uit te delen of te verkopen.

Aftermovie 65e Bommelsfeesten (2015)