Adreswijziging - verhuizen

Nieuwe inwoner? Verhuisd?
Dan moet je je nieuw adres melden bij de dienst Bevolking. 

>> Dit kan aan het loket of online via dit webformulier.

Niet vergeten! Na de vaststelling van je verblijfplaats door de wijkagent, moet je je (opnieuw) aanbieden bij de dienst Bevolking voor de wijziging van de identiteitskaarten van alle gezinsleden. Maak hiervoor een afspraak via https://ronse.mijnafspraakmaken.be 

Elke verandering van hoofdverblijfplaats (of verhuis) moet aangegeven worden in de gemeente waar je gaat wonen.
Dit moet gebeuren binnen de acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken.

Ook personen die naar het buitenland willen verhuizen moeten aangifte doen van hun vertrek bij de dienst Burgerzaken.

Huisdieren

Vergeet bij een verhuis ook niet om de gegevens op de chip van je huisdier te laten aanpassen! Meer info:

Afvalcontainer

Let op: als je je adreswijziging aanvraagt, wordt de afvalcontainer van de woning automatisch geblokkeerd. 
Als je de afvalcontainer nog eens wilt laten ledigen na je aanvraag van adreswijziging, neem dan contact op met de dienst omgeving: omgeving@ronse.be of 055 23 27 70.