Adreswijziging - verhuizen

Elke verandering van hoofdverblijfplaats (of verhuis) moet aangegeven worden in de gemeente waar je gaat wonen. Dit moet gebeuren binnen de acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken.

Nieuwe inwoners melden hun adreswijziging bij de dienst Bevolking. Na vaststelling van de reële verblijfplaats door de wijkagent, bied je je voor een tweede maal aan bij de dienst bevolking voor wijziging van de identiteitskaart.

Personen die naar het buitenland willen verhuizen, doen aangifte van hun vertrek bij de dienst Burgerzaken.