Adreswijziging - verhuizen

Elke verandering van hoofdverblijfplaats (of verhuis) moet aangegeven worden in de gemeente waar je gaat wonen.
Dit moet gebeuren binnen de acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken.

Nieuwe inwoners melden hun adreswijziging bij de dienst Bevolking. Dit kan aan het loket of online via dit webformulier.
Na vaststelling van de reële verblijfplaats door de wijkagent, moet je je (opnieuw) aanbieden bij de dienst bevolking voor de wijziging van de identiteitskaarten van alle gezinsleden.

Personen die naar het buitenland willen verhuizen, doen aangifte van hun vertrek bij de dienst Burgerzaken.

Afvalcontainer

Let op: als je je adreswijziging aanvraagt, wordt de afvalcontainer van de woning automatisch geblokkeerd. 
Als je de afvalcontainer nog eens wilt laten ledigen na je aanvraag van adreswijziging, neem dan contact op met de dienst omgeving: omgeving@ronse.be of 055 23 27 70.