Adreswijziging - verhuizen

Elke verandering van hoofdverblijfplaats (of verhuis) moet aangegeven worden in de gemeente waar je gaat wonen.
Dit moet gebeuren binnen de acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken.

Nieuwe inwoners melden hun adreswijziging bij de dienst Bevolking. Dit kan aan het loket of online via dit webformulier.
Na vaststelling van de reële verblijfplaats door de wijkagent, moet je je (opnieuw) aanbieden bij de dienst bevolking voor de wijziging van de identiteitskaarten van alle gezinsleden.

Personen die naar het buitenland willen verhuizen, doen aangifte van hun vertrek bij de dienst Burgerzaken.