Aangifteformulier adreswijziging

Vooraf

Elke verandering van hoofdverblijfplaats (of verhuis) moet aangegeven worden in de gemeente waar je gaat wonen. Dit moet gebeuren binnen de acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken. Als nieuwe inwoner kan je je adreswijziging melden bij de dienst bevolking via dit webformulier.

Na vaststelling van de reële verblijfplaats door de wijkagent dienen alle gezinsleden wel nog langs te gaan bij de dienst Bevolking voor aanpassing van de identiteitskaarten. 
Aangezien de coronamaatregelen opleggen om zo weinig mogelijk verplaatsingen te maken, wacht je nu best nog even om langs te komen om het adres te laten aanpassen op je E-id.

Je kan momenteel enkel telefonisch een afspraak maken en dit voor dringende aangelegenheden die niet kunnen worden uitgesteld.
Eens de lockdown voorbij is, zal je opnieuw online een afspraak kunnen vastleggen.

De meeste velden moeten verplicht ingevuld worden. Wanneer je een veld niet invult, lukt het niet om de aanvraag door te sturen. De andere velden zijn informatief.

Aanvrager
Het rijksregisternummer vind je achteraan op je identiteitskaart.
Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Vul dit in zonder spaties. 
Adresgegevens

   Oud adres

   Nieuw adres

Huurwoning
Gezinsleden