Zitdagen in het Sociaal Huis  

Update coronacrisis 

De zitdagen van volgende diensten zijn voorlopig geannuleerd :

 • Federale pensioendienst 
  >> Externe pensioendiensten gesloten tot en met 31 augustus 2020
  >> u kan de Pensioendienst contacteren via mypension.be, de gratis Pensioenlijn 1765 of het contactformulier op www.sfpd.fgov.be
  >> meer info over RSVZ op  https://www.rsvz.be/nl

 • Huurdersbond : nog geen zitdagen in Ronse (zie verderop)
  >> bellen kan in de voormiddag van 09.30 - 12.30 u. op 09 223 63 20 of 09 223 28 77

Naast de verschillende cellen in het Sociaal Huis, worden de medewerker van het Sociaal Huis ook bijgestaan door meer gespecialiseerde diensten die er een zitdag houden:

Zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis

 • Federale Pensioendienst werknemers en zelfstandigen: elke 2de dinsdag van de maand van 9 tot 11 u.

Naast de pensioendienst op het Sociaal Huis is er maandelijks ook een zitdag van de inspecteurs van de pensioendiensten RVP, RSVZ/INASTI.
Deze laatste is ook toegankelijk voor niet-inwoners van Ronse. 

Zitdag "FOD Sociale Zekerheid: Dienst tegemoetkoming personen met een handicap"

 • Elke derde dinsdag van de maand van 11 tot 12 u. in het Sociaal Huis: ENKEL OP AFSRAAK!
 • Belanghebbenden kunnen op dat moment gratis alle nodige informatie bekomen inzake tegemoetkomingen voor mensen met een handicap.
 • Meer info www.handicap.fgov.be

Zitdag "Huurdersbond Oost-Vlaanderen"

 • Elke maandag: van 14 tot 16 u. (Voorlopig niet mogelijk in Ronse.)
 • Vanaf 18 mei kan je wel opnieuw persoonlijk langskomen op de adviespunten te Sint-Amandsberg, Aalst en Eeklo. 
  Er wordt enkel op afspraak gewerkt. (Er zijn geen vrije spreekuren.) Momenteel is dit nog niet mogelijk in ons adviespunt te Ronse. 
 • Bellen voor een afspraak kan elke werkdag van 9.30 - 12.30 u.:  09/223.28.77 of 09/223.63.20
  Je kan ook steeds je vraag telefonisch of per e-mail stellen: Huurdersbond.o-vl@telenet.be

 • Vakantieregeling juli en augustus : van 1 juli tot en met 31 augustus: GEEN vrije spreekuren te Ronse
  Tijdens deze periode is advies op afspraak wel mogelijk: Grondwetlaan 56b, 9040 Sint Amandsberg.
  Bel voor een afspraak naar 09 223 28 77 of 09 223 63 20 (bereikbaar van maandag – vrijdag van 9.30 - 12.30u).

Zitdag "Regionele dienst voor Schuldbemiddeling"

 • Indien de maatschappelijk assistente het aangewezen vindt om door te verwijzen naar collectieve schuldenregeling, wordt een afspraak gemaakt met de OCMW-juriste.
 • Tweewekelijks op dinsdag: enkel op afspraak

Zitdag "Vlaams Woningfonds"

 • Elke woensdag van 9 tot 11.30 u.: enkel op afspraak (09 222 03 94)

Zitdag "Pallatief Netwerk"

 • Iedere eerste vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 u. in Dienstencentrum De Hoge Winde. Dit kan zonder afspraak.
 • Wat mogen jullie verwachten: 
  • we luisteren naar jullie vragen en geven informatie en advies op maat
  • we helpen met invullen van documenten 
  • we leggen uit wat de mensen wel/niet kunnen doen in welke situatie
  • we verwijzen door naar de burgelijke stand voor de documenten die ze kunnen laten registreren 
  • we verwijzen door naar de arts voor meer medische zaken en ook opdat hun arts zou weten waar ze mee bezig zijn
  • ...
 • Netwerk Levenseinde v.z.w., Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. 
 • www.netwerklevenseinde.be

Zitdag "Centrum Geestelijke Gezondsheidszorg"

 • Verleent professionele hulp voor 60-plussers met psychische problemen
 • Elke eerste dinsdag van de maand, op afspraak (055 20 70 73), in Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256, 9600 Ronse. Of dit kan ook aan huis: 078 15 55 70 of hilde.vanmele@zov.be

Zitdag van Juridische eerstelijnsbijstand

De zitdag van de Juridische eerstelijnsbijstand werd stopgezet, maar mensen kunnen nog steeds terecht bij een pro-deo-advocaat te Ronse of bij de Commissie van Juridische Bijstand (CJB) in Oudenaarde. Elke dinsdag en donderdag tussen 10 uur en 12 uur kan u zich aanmelden in het Jusitiehuis, Lappersfort 1 te Oudenaarde. Tevens kan je hen ook telefonisch bereiken op het nummer 055 31 21 44 of via mail: justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be

DYZO

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.

Er dient een aanmelding te gebeuren via info@dyzo.be. Download de vragenlijst van Dyzo, vul de gegevens in die je bij de hand hebt en mail deze terug naar info@dyzo.be. Dyzo neemt vervolgens contact op met jou om je verder te helpen. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo en OCMW Ronse, kunnen de afspraken ook worden ingepland in het sociaal huis te Ronse voor aanvragers die woonachtig zijn in Ronse. Het is tevens mogelijk om telefonisch contact op te nemen, iedere voormiddag via 0800 111 06. Meer info: https://www.dyzo.be/