Zitdagen in het Sociaal Huis  

Naast de verschillende cellen in het Sociaal Huis, worden de medewerker van het Sociaal Huis ook bijgestaan door meer gespecialiseerde diensten die er een zitdag houden:

Zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis

Naast de pensioendienst op het Sociaal Huis is er maandelijks nog een zitdag van de inspecteurs van de pensioendiensten RVP, RSVZ/INASTI. Deze laatste is ook toegankelijk voor niet-inwoners van Ronse. 

Werknemerspensioenen + IGO (R.V.P.)

Iedere tweede dinsdag van de maand van 9 tot 11 u. in het Sociaal Huis.

De zitdag van de Federale pensioendienst werknemers / zelfstandigen en het RSVZ in het Sociaal Huis Ronse op dinsdag 13 augustus wordt geannuleerd.

Pensioenen zelfstandigen Nederlandstalige (RSVZ) en Franstalige dossiers (INASTI)

Iedere tweede dinsdag van de maand van 9 tot 11 u. in het Sociaal Huis. De zitdag van de Federale pensioendienst werknemers / zelfstandigen en het RSVZ in het Sociaal Huis Ronse op dinsdag 13 augustus wordt geannuleerd.

Zitdag "FOD Sociale Zekerheid: Dienst tegemoetkoming personen met een handicap"

 • Elke derde dinsdag van de maand van 11 tot 12 u. in het Sociaal Huis.
 • Belanghebbenden kunnen op dat moment gratis alle nodige informatie bekomen inzake tegemoetkomingen voor mensen met een handicap.
 • Meer info www.handicap.fgov.be

Zitdag "Huurdersbond Oost-Vlaanderen"

 • Elke maandag: van 14 tot 16 u.
 • Vakantieregeling juli en augustus : van 1 juli tot en met 31 augustus: GEEN vrije spreekuren te Ronse
  Tijdens deze periode is advies op afspraak wel mogelijk: Grondwetlaan 56b, 9040 Sint Amandsberg.
  Bel voor een afspraak naar 09 223 28 77 of 09 223 63 20 (bereikbaar van maandag – vrijdag van 9.30-12.30u).
  Kantoor gesloten op 15 en 16 augustus.

Zitdag "Regionele dienst voor Schuldbemiddeling"

 • Indien de maatschappelijk assistente het aangewezen vindt om door te verwijzen naar collectieve schuldenregeling, wordt een afspraak gemaakt met de OCMW-juriste.
 • Tweewekelijks op dinsdag: enkel op afspraak

Zitdag "Sociale huisvestingsmaatschappij de Nieuwe Haard"

 • Elke 1ste donderdag van de maand op afspraak (055 23 50 16)
 • Overzicht van de dienstverlening:
  • inschrijving nieuwe kandidaten
  • begeleiding wachtende kandidaten - actualisatie
  • huurachterstalbemiddeling
  • jaarlijkse huurprijsherziening
  • leefbaarheidsproblemen
  • meer info

Zitdag "Vlaams Woningfonds"

 • Elke woensdag van 9 tot 11.30 u.: enkel op afspraak (09 222 03 94)

Zitdag "Pallatief Netwerk"

 • Iedere eerste vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 u. in Dienstencentrum De Hoge Winde. Dit kan zonder afspraak.
 • Wat mogen jullie verwachten: 
  • we luisteren naar jullie vragen en geven informatie en advies op maat
  • we helpen met invullen van documenten 
  • we leggen uit wat de mensen wel/niet kunnen doen in welke situatie
  • we verwijzen door naar de burgelijke stand voor de documenten die ze kunnen laten registreren 
  • we verwijzen door naar de arts voor meer medische zaken en ook opdat hun arts zou weten waar ze mee bezig zijn
  • ...
 • Netwerk Levenseinde v.z.w., Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. 
 • www.netwerklevenseinde.be

Zitdag "Centrum Geestelijke Gezondsheidszorg"

 • Verleent professionele hulp voor 60-plussers met psychische problemen
 • Elke eerste dinsdag van de maand, op afspraak (055 20 70 73), in Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256, 9600 Ronse. Of dit kan ook aan huis: 078 15 55 70 of hilde.vanmele@zov.be

Zitdag van Juridische eerstelijnsbijstand

De zitdag van de Juridische eerstelijnsbijstand werd stopgezet, maar mensen kunnen nog steeds terecht bij een pro-deo-advocaat te Ronse of bij de Commissie van Juridische Bijstand (CJB) in Oudenaarde. Elke dinsdag en donderdag tussen 10 uur en 12 uur kan u zich aanmelden in het Jusitiehuis, Lappersfort 1 te Oudenaarde. Tevens kan je hen ook telefonisch bereiken op het nummer 055 31 21 44 of via mail: justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be