Zitdagen in het Sociaal Huis  

Naast de verschillende cellen in het Sociaal Huis, worden de medewerker van het Sociaal Huis ook bijgestaan door meer gespecialiseerde diensten die er een zitdag houden:

>> Zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis

 • Federale Pensioendienst werknemers en zelfstandigen: elke 2de dinsdag van de maand van 9 tot 11 u.: ENKEL OP AFSPRAAK

Via de gratis Pensioenlijn 1765 kan je een afspraak maken met een expert tijdens een zitdag in het Sociaal Huis.
Deze zitdagen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand van 9 tot 11 u.

Naast de pensioendienst op het Sociaal Huis is er maandelijks ook een zitdag van de inspecteurs van de pensioendiensten RVP, RSVZ/INASTI. 
Deze laatste is ook toegankelijk voor niet-inwoners van Ronse. 

>> Zitdag "FOD Sociale Zekerheid: Dienst tegemoetkoming personen met een handicap"

 • Elke derde dinsdag van de maand van 11 tot 12 u. in het Sociaal Huis: ENKEL OP AFSRAAK!
 • Belanghebbenden kunnen op dat moment gratis alle nodige informatie bekomen inzake tegemoetkomingen voor mensen met een handicap.
 • Meer info www.handicap.fgov.be

>> Zitdag "Huurdersbond Oost-Vlaanderen"

Sinds 1 september 2021 gaan de zitdagen opnieuw door op maandagnamiddag tussen 13.30 en 16.30 u. Dit is nog steeds enkel op afspraak. (Er zijn geen vrije spreekuren). Voor het maken van een afspraak kan je elke werkdag bellen tussen 9.30 en 12.30 u. naar 09 223 28 77 of 09 223 63 20.

Algemene gegevens:
Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w.
Grondwetlaan 56b – 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
09 223 28 77 – 09 223 63 20 (van 9.30 tot 12.30 u.)
e-mail: huurdersbond.o-vl@telenet.be
website: www.huurdersbond.be

>> Zitdag FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket)

FONS, de Vlaamse uitbetaler van het groeipakket (het vroegere "kindergeld") houdt voortaan ook zitdagen in Ronse. Om je dossier in orde te brengen, kan je terecht bij een FONS-consulent in je buurt. De zitdagen in Ronse vinden plaats in het Huis van het Kind Ronse (Sociaal Huis - Oscar Delghuststraat 62). Enkel op afspraak. 

 • Een afspraak maken doe je via het gratis nummer 0800 11 906 of sociaalhuis@ronse.be.
 • De zitdagen vinden plaats op de 1e donderdagvoormiddag en de 3e vrijdagvoormiddag van de maand
 • Telkens van 9 tot 11.30 u.

Je vindt alle andere zitdagen van FONS op https://www.fons.be/locaties.

>> Zitdag "Regionele dienst voor Schuldbemiddeling"

 • Indien de maatschappelijk assistente het aangewezen vindt om door te verwijzen naar collectieve schuldenregeling, wordt een afspraak gemaakt met de OCMW-juriste.
 • Tweewekelijks op dinsdag. Enkel op afspraak.

>> Zitdag "Vlaams Woningfonds"

 • Elke woensdag van 9 tot 11.30 u. Enkel op afspraak (09 222 03 94)

>> Zitdag "Centrum Geestelijke Gezondheidszorg"

 • Verleent professionele hulp voor 60-plussers met psychische problemen.
 • 1 dag per maand. Op afspraak (055 20 70 73), in Dienstencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256, Ronse.
  Of dit kan ook aan huis: 078 15 55 70 of kathleen.heyndrikx@zov.be

>> Zitdag van Juridische eerstelijnsbijstand

De zitdag van de Juridische eerstelijnsbijstand werd stopgezet, maar mensen kunnen nog steeds terecht bij een pro-deo-advocaat te Ronse of bij de Commissie van Juridische Bijstand (CJB) in Oudenaarde. Elke dinsdag en donderdag tussen 10 uur en 12 uur kan je je aanmelden in het Jusitiehuis, Lappersfort 1 te Oudenaarde. Je kan hen ook telefonisch bereiken op het nummer 055 31 21 44 of via mail: justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be

>> DYZO

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, na een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.

Er dient een aanmelding te gebeuren via info@dyzo.be. Download de vragenlijst van Dyzo, vul de gegevens in die je bij de hand hebt en mail deze terug naar info@dyzo.be. Dyzo neemt vervolgens contact op met jou om je verder te helpen. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo en OCMW Ronse, kunnen de afspraken ook worden ingepland in het Sociaal Huis te Ronse voor personen die wonen in Ronse. Het is ook mogelijk om te telefoneren, iedere voormiddag via 0800 111 06. Meer info: https://www.dyzo.be/