Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Indien je wilsbekwaam bent (en het dus zelf kan vragen) én aan de criteria van de wet op euthanasie voldoet, kan je op elk moment een vraag naar euthanasie stellen. Je schrijft jouw vraag neer, zonder verdere vormvereisten, en bespreekt ze met je dokter.

Je kan ook voorafgaand een vraag naar euthanasie stellen voor het moment waarop je het zelf niet meer kan vragen. Die “voorafgaande wilsverklaring euthanasie” is wel enkel en alleen toepasbaar in het geval u onomkeerbaar buiten bewustzijn bent, bijvoorbeeld door een onomkeerbaar coma. Ze is dus niet van toepassing in het geval van dementie. Je bent dan immers wel wilsonbekwaam, maar niet buiten bewustzijn. Voor dat geval maak je best een “negatieve wilsverklaring” op.

Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Voorwaarden

De “voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie” is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Wanneer de persoon zelf het formulier niet kan invullen en ondertekenen, kan dit gebeuren door een derde, op voorwaarde dat er een medisch attest wordt toegevoegd.

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersoon moet het formulier ondertekenen.

Procedure

Je kan de wilsverklaring laten registreren bij je gemeentebestuur, maar dat is niet verplicht om geldig te zijn. De wilsverklaring, opgesteld vóór 2 april 2020, blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring en kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Wanneer je wilsonbekwaam wordt, en je hebt een geldige (= minder dan vijf jaar oude) wilsverklaring, dan blijft deze onbeperkt geldig.

Wilsverklaringen opgesteld vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig. 

Een registratie zorgt ervoor dat de wilsverklaring terecht komt in de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid . Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. De arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Je vindt ze ook in de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.

Hier vind je de link voor het downloaden van de nodige documenten.

>> Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken voor het registreren van je wilsverklaring.

Negatieve wilsverklaring

Daarnaast heeft iedere Belg via de wet op de patiëntenrechten het recht om een behandeling te weigeren of stop te zetten. Zo kan je er voor zorgen dat jouw leven niet “nodeloos verlengd” wordt. Indien je – bijvoorbeeld in geval van dementie – bepaalde medische zorg niet meer wilt ontvangen, kan je dat vooraf kenbaar maken. Je vult dan een "negatieve wilsverklaring" in die van toepassing wordt van zodra je zelf jouw wil niet meer kan uitdrukken. Deze negatieve wilsverklaring kan je niet laten registeren op de gemeente. Meer informatie vind je in de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis bij de apotheek kan krijgen.

Gerelateerde items