Vastgoedinformatie opvragen

Online of aan het loket Omgeving   

Je kan bij de dienst Omgeving informatie opvragen over de bestaande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een perceel grond of gebouw. Je kan deze documenten opvragen ofwel aan de balie opvragen van de dienst (stadhuis  - Grote Markt 12 - Ronse) ofwel online via dit aanvraagformulier.

Tips :

Kosten

De kostprijs voor het opzoeken en opsturen wordt berekend zoals vermeld in het retributiereglement.  

Je hebt de keuze uit :

1)  Uittreksel uit het vergunningenregister : € 25,00
     >> Overzicht van alle vergunningen, weigeringen, gekende bouwinbreuken

2)  Uittreksel uit het plannenregister : € 25,00
     >> Overzicht van plannen die van toepassing zijn

3)  Stedenbouwkundig uittreksel : € 50,00
     >> Combinatie van 1 & 2

4)  Notariële inlichtingen : € 100,00
     >> Stedenbouwkundig uittreksel aangevuld met info over milieu, huisvesting, economie e.d.