Vastgoedinformatie opvragen

OPGELET ! Vanaf 12 oktober 2023 worden de aanvragen voor vastgoedinformatie in Ronse behandeld via het Vlaamse Vastgoedinformatieplatform. Het vroegere webformulier is dan niet langer bruikbaar.

Online of aan het loket Omgeving   

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je heel wat informatie ter beschikking stellen aan de koper of huurder: overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen etc.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in Ronse bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

Notaris

  • Je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Vastgoedmakelaar

Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie

  • Via mail naar omgeving@ronse.be met vermelding van de kadastrale gegevens en adres.

Tips: