Toelating kampvuur

kampvuur

Aanvraag tot het houden van een kampvuur

Als je een kampvuur wil organiseren, moet je hiervoor eerst de toelating krijgen van de burgemeester. Vraag deze minstens 4 weken op voorhand aan via dit webformulier.

Indien je de toelating hebt verkregen tot het houden van een kampvuur gelden de volgende regels :

  1. Luidens art. 89-8 van het veldwetboek en art. 99 van het bosdecreet, mag het vuur niet aangestoken worden op minder dan 25 meter afstand van gebouwen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro mijten of plaatsen waar vlas is te drogen gelegd. Ingeval er veiligheidsrisico’s kunnen optreden, dient deze afstand aangepast te worden.
     
  2. In toepassing van de artikels 11 en 16 van het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement (GAS) is het verboden :
  • om het even welk geluid of rumoer te maken, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen.
  • in openlucht radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers, en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren die als storend worden ervaren door de omgeving.

Het is uiterst belangrijk dat alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden ter voorkoming van alle gevaar voor brand die eventueel zou kunnen ontstaan door het aansteken van het vuur.