Subsidies

Euro

Het starten van een onderneming is voor velen vaak een stap in het onbekende. Naast de administratieve formaliteiten is er ook nog het financiële gedeelte. Als startende ondernemer heb je vaak grote kosten. De stad Ronse heeft hieraan gedacht!

De stad wil je graag steunen bij het ondernemen van je initiatief. Hieronder vind je een aantal subsidiemogelijkheden die je helpen om het financiële prijskaartje te beperken. Zowel op stedelijk niveau, provinciaal niveau of Vlaams niveau bestaan er steunmaatregelen. Hieronder vind je een overzicht.

1.    Subsidies op stedelijk niveau

Handelspandenfonds

Wens je meer informatie over dit subsidiesysteem, klik hier.

Nieuw Ondernemerschap

Met dit nieuw subsidiereglement heten we ondernemers van harte welkom in Ronse! Dit initiatief wordt mede-ondersteund door Voka en UNIZO. Meer info hierover vind je hier.

2.     Subsidies op Vlaams niveau

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

  • het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren.
  • het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die kmo's kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname.
  • het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.
  • het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Meer informatie over de KMO Portefeuille en de subsidiedatabank kan je hier terugvinden.

3.    Provinciaal niveau

De dienst Economie vormt het aanspreekpunt voor lokale overheden, socio-economisch middenveld, bedrijfsleiders, startende zelfstandigen, studenten,...en voor iedereen die met vragen zit die met economie te maken hebben. Via deze link kom je meer te weten over de cel studie en planning en over hoe de Provincie haar steden en gemeenten ondersteunt inzake handel.