Stedelijke adviesraad welzijn

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn adviseert het beleid voor alle mogelijke domeinen op het vlak van Welzijn. De administratieve zetel is gevestigd op het stadhuis.

Verslagen

Om de verslagen van de Algemene Vergadering, de stuurgroep en de werkgroepen van de stedelijke adviesraad welzijn te lezen : klik hier.

Samenstelling

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn is als volgt samengesteld:

  • diensten / voorzieningen / organisaties / instellingen uit de welzijnssector met werking in Ronse 
  • geïnteresseerde burgers
  • een vertegenwoordiging van de administratie

De dagelijkse werking van de Stedelijke Adviesraad voor Welzijn wordt verzekerd door een stuurgroep.

Doelstellingen

De Stedelijke Adviesraad heeft als doel:

  • het lokaal bestuur te adviseren in welzijnsaangelegenheden, in het bijzonder het gevoerde lokaal sociaal beleid
  • op eigen initiatief of op initiatief van het lokaal bestuur voorstellen te formuleren, activiteiten te organiseren, lokale / regionale samenwerking op te zetten of te ondersteunen
  • een overlegplatform te bieden voor de welzijnsinitiatieven van Ronse
  • de vertegenwoordiging op te nemen in andere overlegorganen als welzijn aan bod komt.

Werkgroepen

De Stedelijke Adviesraad voor Welzijn heeft een aantal werkgroepen om de werking te ondersteunen.

  • Werkgroep Ouderen
  • Werkgroep Huis van het Kind
  • Werkgroep Kansarmoede

Huishoudelijk reglement

Download hier het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Adviesraad Welzijn van de stad Ronse.