Secundair onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Da Vinci Campus (KA IPB Ronse)
Royerslaan 39 - 9600 Ronse
055 23 06 60
davincicampus.be
info@davincicampus.be

Vrij Gesubsideerd Onderwijs

K.S.O. Glorieux
Glorieuxlaan 30 - 9600 Ronse 
055 23 38 92
www.ksoronse.be
info@ksoronse.be

K.T.A. Vesaliusinstituut
Ninovestraat 169 - 9600 Ronse
Verpleegkunde 4de graad met Franstalige afdeling
www.vesaliusinstituut.be
verpleegkunde.ronse@vesaliusinstituut.be