Ronse Run & Roll

Ronse Run

Géén "Ronse Run & Roll" in 2020

De beslissing om dit evenement te annuleren is niet licht genomen. Ronse Run is een sportfeest voor jong en oud waarbij het gezellig samenzijn achteraf er mede voor zorgt dat dit evenement jaarlijks staat aangeduid in de agenda’s van de sportieve Ronsenaars.

Gezien de huidige omstandigheden oordeelde het bestuur in samenspraak met de sportraad dat het niet mogelijk zou zijn om dit feest in alle veiligheid te laten plaatsvinden. Een grondige voorbereiding op een vlotte start van het nieuwe sportseizoen en de ondersteuning van onze sportverenigingen hebben momenteel prioriteit. Samen met jullie maken we er in 2021 de beste ‘Ronse Run & Roll’ ooit van!

Bewegen en sporten blijft in deze tijden echter een goed idee! Daarom maken de evenementen plaats voor corona-proof lessenreeksen. Er is een aanbod voor jong en ouder. Ontdek alle lessenreeksen hier