Rijbewijs

>> Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken voor het aanvragen van je (voorlopig) rijbewijs.

Sinds 2013 werd ook in Ronse gestart met de uitreiking van het Europees rijbewijs bankkaartmodel. Het nieuwe model (en dus niet het rijexamen zelf) heeft een geldigheid van tien jaar. Bovendien wordt de foto en de handtekening van de eID (electronische identiteitskaart) gerecupereerd voor het rijbewijs. Dit leidt tot een betere gelijkenis tussen eID en rijbewijs legitimatie. Vanaf 2013 zullen ook de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen worden door het nieuwe bankkaartmodel.

Papieren rijbewijs vervangen

Heb je nog een (roos) papieren rijbewijs? Geen paniek, dit blijft geldig tot 2033. Wil je niet wachten op de (automatische) vervanging van je rijbewijs, dan kan je steeds zelf een nieuw rijbewijs (bankkaartmodel) aanvragen. Neem hiervoor contact op met de dienst burgerzaken. Een nieuw rijbewijs kost je € 25,00.

Voorlopige rijbewijzen 

Ook de voorlopige rijbewijzen (model 3, model 18 maand en model 36 maand) worden in bankkaartmodel uitgegeven. Op een voorlopig rijbewijs 36 maand worden ook de begeleider(s) vermeld.

Ter info : 

 • Om een voorlopig rijbewijs aan te vragen of deel te nemen aan het praktisch examen, moet het resultaat van zijn theoretisch examen nog geldig zijn. Dat resultaat blijft 3 jaar geldig en moet dus na 3 jaar opnieuw worden afgelegd.
 • Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs 36 maand / 18 maand kan men de opleiding enkel verder zetten door het volgen van 6 uur praktisch onderricht in een erkende rijschool. Daarna kan men (met een voertuig en instructeur van deze erkende rijschool) deelnemen aan het praktisch examen categorie B.
 • Indien men zijn opleiding niet wenst verder te zetten met de rijschool, dan moet de kandidaat 3 jaar wachten te rekenen vanaf het einde van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan hij/zij houder was, alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen aanvragen.
Kosten

Rijbewijzen: € 25
Voorlopige rijbewijzen: € 25
Internationale rijbewijzen: € 21
Duplicaat rijbewijs/voorlopig rijbewijs: € 25

Wat moet je meebrengen?

Rijbewijzen

 • identiteitskaart
 • eventueel medisch attest (cat. C - cat. D) 

Voorlopige rijbewijzen

 • identiteitskaart
 • Indien voorlopig rijbewijs 18 maand: attest rijschool 20 uur gevolgd 

>> NIEUW : Sinds september 2023 is het mogelijk om via de app BelDrive zowel het voorlopige rijbewijs M18 (na 20 uur rijles en zonder begeleider), M36 (met één of twee begeleider(s)) en M12 (bij vervallen M18 en M36 en na 6 uur rijles) online aan te vragen. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online, dat wordt in een latere fase opgenomen. Log in bij de applicatie BelDrive door deze link te volgen https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

Internationale rijbewijzen

 • identiteitskaart
 • rijbewijs
 • 1 pasfoto

Duplicaat rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • attest politie
 • identiteitskaart

Afhalen

 • Wat heb ik nodig?
  Je moet je (voorlopig) rijbewijs persoonlijk afhalen. Je hebt daarbij je identiteitskaart nodig.
 • Kan iemand anders mijn rijbewijs afhalen?
  Het afhalen kan enkel door iemand anders gebeuren, mits een ingevuld en getekend volmachtformulier.