Rijbewijs

Update corona

Lees hier meer over corona en je rijbewijs.

Binnen Europa circuleren er 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het uniforme Europese bankkaartmodel moet daar verandering in brengen. Een Europese richtlijn legt de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op.

Sinds maart 2013 is Ronse gestart met de uitreiking van het nieuw Europees rijbewijs bankkaartmodel. Het nieuwe model (en dus niet het rijexamen zelf) heeft een geldigheid van tien jaar. Bovendien wordt de foto en de handtekening van de eID (electronische identiteitskaart) gerecupereerd voor het rijbewijs. Dit leidt tot een betere gelijkenis tussen eID en rijbewijs legitimatie. Vanaf 2013 zullen ook de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen worden door het nieuwe bankkaartmodel.

Papieren rijbewijs vervangen

Heb je nog een (roos) papieren rijbewijs? Geen paniek, dit blijft geldig tot 2033. Wil je niet wachten op de (automatische) vervanging van je rijbewijs, dan kan je steeds zelf een nieuw rijbewijs (bankkaartmodel) aanvragen. Neem hiervoor contact op met de dienst burgerzaken. Een nieuw rijbewijs kost je € 25,00.

Voorlopige rijbewijzen 

Sinds oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 maand en model 36 maand in bankkaartmodel uitgegeven. Op een voorlopig rijbewijs 36 maand worden ook de begeleider(s) vermeld. Indien de woonplaats van de begeleider niet dezelfde is als de woonplaats van de kandidaat, dient de kandidaat zich eerst naar diens woonplaats te begeven om het attest te legaliseren.

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs 36 maand / 18 maand kan men de opleiding enkel verder zetten door het volgen van 6 uur praktisch onderricht in een erkende rijschool. Daarna kan men (met een voertuig en instructeur van deze erkende rijschool) deelnemen aan het praktisch examen categorie B.

Opgelet: opdat een kandidaat ofwel een voorlopig rijbewijs kan aanvragen, ofwel kan deelnemen aan het praktisch examen, moet het resultaat van zijn theoretisch examen nog geldig zijn. Dat resultaat blijft 3 jaar geldig en moet dus na 3 jaar opnieuw worden afgelegd.

Indien men zijn opleiding niet wenst verder te zetten met de rijschool, dan moet de kandidaat 3 jaar wachten te rekenen vanaf het einde van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs waarvan hij/zij houder was, alvorens een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen aanvragen.

Kosten

Rijbewijzen: € 25
Voorlopige rijbewijzen: € 25
Internationale rijbewijzen: € 21
Duplicaat rijbewijs/voorlopig rijbewijs: € 25

Wat moet je meebrengen?

Rijbewijzen

  • identiteitskaart
  • eventueel medisch attest (cat. C - cat. D) 

Voorlopige rijbewijzen

  • identiteitskaart
  • Indien voorlopig rijbewijs 18 maand: attest rijschool 20 uur gevolgd 

Internationale rijbewijzen

  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • 1 pasfoto

Duplicaat rijbewijs/voorlopig rijbewijs

  • attest politie
  • identiteitskaart

Gerelateerde items