Reglementen en vergunningen voor ondernemers

Reglementen maken het leven eenvoudiger. Door het geven van duidelijke richtlijnen weet éénieder waaraan zich te houden. Er bestaan verschillende stedelijke reglementen. We maken graag een overzicht:

Reglement uitbatingsvergunning

Nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie en CLUB VZW's dienen in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning. Het gemeentelijk reglement en de uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, club VZW's en automatenshops is in voege sinds 1 juli 2007. Dit betekent dat bij iedere opening of overname van één van bovenstaande activiteiten, een uitbatingsvergunning vereist is. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.

Reglement drankgelegenheid

Op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd dit reglement goedgekeurd. Het reglement drankgelegenheid is van toepassing op ieder publiek toegankelijke inrichting waar gegiste en/of sterke dranken worden geschonken. Het voorziet in het vervullen van een aantal basisvoorwaarden waaraan moet voldaan worden. Meer informatie vind je hier.

Reglement inname openbaar domein markten

Markthouders houden rekening met het reglement op de openbare markten op woensdag en zaterdag. Voor de toewijzing van een marktplaats dient de verkoper over een machtiging ambulante handel te beschikken.

Reglement inname openbaar domein kermissen

(nieuw reglement in opmaak)

Taxivergunning- Vergunning verhuur voertuig met bestuurder

In het Vlaams gewest bestaat sinds 1 juni 2004 een nieuwe reglementering voor wat betreft de taxidiensten of het verhuur van voertuigen met bestuurder. Deze nieuwe wetgeving is grotendeels tot stand gekomen om de consument te beschermen. Dankzij de de strengere voorwaarden waaraan de taxichaufeurs moeten voldoen, wordt de kwaliteit van deze dienst gewaarborgd. Een vergund taxivoertuig of een wagen dat gebruikt wordt voor luchthavenvervoer of als ceremoniewagen is voortaan te herkennen aan geplastificeerde kaart, opgemaakt door het stadsbestuur. Deze kaart hangt verplicht vooraan en op de achterkant van de passagierszetel.

aanvraagformulier 'Taxi-vergunning'
aanvraagformulier 'Verhuur voertuig met bestuurder'