Rechten en voordelen bij verhoogde tegemoetkoming

Goedkopere gezondheidszorg

1 euro bij de huisarts
Je betaalt nooit de volledige kost bij je huisarts, maar enkel het remgeld. Bij je huisarts betaal je 1 euro als je een globaal medisch dossier (GMD) hebt en 1,50 euro als je geen GMD hebt. Niet-geconventioneerde artsen mogen je wel een supplement aanrekenen.

Minder remgeld betalen
Met een verhoogde tegemoetkoming betaal je minder remgeld. Dat is het bedrag dat je uit eigen zak betaalt en waarvoor je dus geen terugbetaling krijgt van je ziekenfonds. Zo betaal je minder voor een dokters- of tandartsbezoek, kinesitherapie, sommige geneesmiddelen ... Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, dan betaal je minder verblijfskosten. Daarnaast mag het ziekenhuis jou geen supplementen aanrekenen voor een twee- of meerpersoonskamer.

Lagere maximumfactuur
De maximumfactuur (MAF) beschermt je gezin tegen hoge gezondheidskosten. Elk gezin heeft een remgeldplafond. Bereik je dat, dan krijg je de rest van je remgelden terugbetaald. Met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt je remgeldplafond 506,79 euro (of 394,17 euro indien minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut chronische aandoening heeft). Zodra je meer betaald hebt aan remgelden in een kalenderjaar, krijg je het remgeld terugbetaald voor de rest van het jaar. Je hoeft zelf niets te doen.

Minder belastingen

Lagere zorgpremie
Je betaalt een lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming: 29 euro in plaats van 58 euro per persoon.

Geen provinciebelasting
Je betaalt geen provinciebelasting als je op 1 januari van het aanslagjaar verhoogde tegemoetkoming had. Krijg je toch een brief, kleef er een klevertje van je ziekenfonds op en stuur de brief terug.

Korting openbaar vervoer

Je krijgt een goedkoper abonnement bij De Lijn. Neem daarvoor je identiteitskaart en een attest verhoogde tegemoetkoming mee. Reis je met de trein? Dan krijg je 50% korting in 2de klasse, op vertoon van een kortingskaart. Je kan de kortingskaart aanvragen aan het loket van het station op basis van je identiteitskaart. Meer informatie op www.delijn.be of www.nmbs.be

Voordelen energie

Verwarmingstoelage
Als je met bulkpropaangas, verwarmingspetroleum of mazout (huisbrandolie) verwarmt, heb je recht op een tegemoetkoming van het Sociaal Verwarmingsfonds van maximaal 300 euro voor aankoop in bulk, of een forfait van 210 euro bij brandstof aan de pomp. Je moet deze toelage aanvragen bij het OCMW of Sociaal Huis binnen 60 dagen na de levering. (meer info onderaan bij voordelen stad Ronse)

Gratis energiescan
Met een verhoogde tegemoetkoming heb je recht op een gratis energiescan. Dat is een huisbezoek waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. Meer info op www.energiesnoeiers.net

Sociale tarieven op gas, elektriciteit en telefonie
Momenteel heb je recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit tot en met 30 juni 2023. Ook kan je een sociaal tarief voor de telefoon hebben.

Voordelen stad Ronse

Korting op je gemeentebelasting
Op de heffing wordt een vermindering van 80 EUR toegepast indien je op 1 januari van het aanslagjaar recht had op een verhoogde tegemoetkoming. Indien je dit toch betaalde kan je een aanvraag tot terugbetaling indienen – dit moet uiterlijk binnen de drie maanden na verzending van dit aanslagbiljet gebeuren.

Wat heb je nodig om de aanvraag in te dienen?
Een attest verhoogde tegemoetkoming waaruit blijkt dat je op 1 januari van het aanslagjaar recht had op deze verhoogde tegemoetkoming. Dit attest kan je aanvragen bij jouw mutualiteit.

Sociaal tarief kinderopvang
Wat de buitenschoolse kinderopvang betreft, heb je recht op het sociaal tarief (korting van 50%). (Let op: voor de IBO en Pimpompuulekies is het sociaal tarief niet van toepassing). Aanvragen kunnen worden ingediend via bko@ronse.be

Wat heb je nodig om de aanvraag in te dienen?
Een recent attest verhoogde tegemoetkoming. Dit attest kan je aanvragen bij jouw mutualiteit.

Vrijetijdspas
Op vertoon van deze pas krijg je een korting op:

 • Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij.
 • Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur.
 • De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur.
 • Alle activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.
 • Inschrijvingsgelden bij de  Kunstacademie  Vlaamse Ardennen.
 • Inschrijvingsgelden of jaarabonnementen van de deelnemende verenigingen.

Deze pas is steeds geldig vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Heb je vragen over het gebruik van de pas? Aarzel dan niet om contact op te nemen via vtpas@ronse.be. Je kan ook steeds terecht aan het loket van één van de vrijetijdsdiensten jeugd, sport of cultuur.

Wat heb je nodig om de aanvraag in te dienen?
Een recent attest verhoogde tegemoetkoming. Dit attest kan je aanvragen bij jouw mutualiteit.

Tussenkomst Sociaal Verwarmingsfonds
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, dien je contact op te nemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof.

Naast de verhoogde tegemoetkoming is er een bijkomende voorwaarde om recht te hebben op deze tussenkomst: 
het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden moet lager of gelijk zijn aan 23.383,50 euro verhoogd met 4.327,00 euro per persoon ten laste (index-aanpassing 1/07/2023).

Wat heb je nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Identiteitsbewijs
 • Een recent attest verhoogde tegemoetkoming van alle inwonende personen. Dit attest kan je aanvragen bij jouw mutualiteit
 • Attest schoolgaande kinderen
 • Uw rekeningnummer
 • Laatste rekeninguittreksel loon/uitkering
 • Verklaring eigenaar/beheerder appartementsgebouw
 • Laatste aanslagbiljet belastingen
 • Laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing met vermelding van het kadastraal inkomen van uw woning
 • Factuur huisbrandolie (vanaf 01/01  tot en met 31/12 van het desbetreffende jaar)