Pont-West

Ronse wil een thuishaven zijn voor innovatieve industrieën en de tertiaire sector. Zowel kleine als grote bedrijven kunnen zich optimaal vestigen en verder ontwikkelen op het grondgebied van de stad. Voor bedrijven met behoefte aan omvangrijke vestigingsruimte ontwikkelt SOLVA, in opdracht van de Stad Ronse en in uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een nieuw regionaal bedrijventerrein met een totale oppervlakte van 48 ha.: Pont-West. De terreinen van dit nieuwe bedrijventerrein zijn nu te koop.

Pont West is een duurzaam bedrijventerrein dat een voorbeeldproject is op vlak van economie en ecologie. Het regionaal bedrijventerrein wordt in het noorden begrensd door de Doorniksesteenweg (N48) en in het oosten door de Pontstraat. Het gebied sluit onmiddellijk aan bij de bestaande en verder uit te bouwen KMO-zone. Deze locatie biedt de meeste kansen qua mobiliteit omdat het vlakbij het toekomstig knooppunt N60-N48 gelegen is.

Kenmerken

Prijs en beschikbaarheid
• Verkoopprijs € 65/m²
• Bouwrijp en onmiddellijk beschikbaar in fase 1:
 - Vanaf 5.000 m² à la carte
 - Lot 3: 5.799,62 m²
 - Lot 4: 11.860,32 m²
 - Lot 5B: 5.000 m²
 - Lot 6: 12.002,25 m²
 - Lot 15: 9.355,05 m²

Omschrijving

• Industriegronden gelegen in Pont West langs de Doorniksesteenweg en in de toekomst aansluitend op het voorziene knooppunt N60-N48
• Percelen vanaf 5.000 m²
• Fase 1 met een netto oppervlakte van 114.286,10 m² bouwrijp en ontsloten sinds 2016
• Fasen 2 en 3 later nog te ontwikkelen
• Oppervlakte van de totale geplande site ongeveer 48 ha
• Stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van toepassing
• Verkoopsvoorwaarden SOLVA van toepassing
• Duurzaam parkmanagement

Verkoop percelen

Momenteel is het noordelijk deel van deze eerste fase infrastructureel ontsloten en zijn alle terreinen bouwrijp. Het betreft 62.368,53 m² die indicatief in acht percelen zijn opgesplitst. Elk van deze percelen, zo is eveneens door de Provincie bepaald moet een oppervlakte van minimaal 5.000 m² hebben. De verkoopprijs ervan is vastgelegd op € 65/m²

Hierin is ook het deel dat elk bedrijf heeft in de gemeenschappelijke eigendom, voor een bedrag van 8m² begrepen.  Deze gemeenschappelijke eigendom bestaat uit een dertig meter brede groenzone, de gemeenschappelijke afwatering, de blusvijver en een gemeenschappelijk parkeergebouw. Deze gemeenschappelijke delen worden beheerd door een Vereniging van Mede-eigenaars, waarvan alle investeerders lid zijn, met SOLVA in de rol van syndicus. Onder impuls van de stad Ronse realiseert SOLVA hier een maatschappelijk bedrijventerrein, waarbij de maatschappelijke functies zoals tewerkstelling, esthetisch en architecturaal aantrekkelijk bouwen, het gebruik van milieuverantwoorde materialen en technieken, duurzame bedrijfsvoering en ook duurzaam groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit aan bod komen.

Kandidaat-kopers kunnen contact opnemen met Koen De Mesel, parkmanager-patrimoniumbeheerder bij SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere, 053 64 65 25 of via koen.de.mesel@so-lva.be.

Ondersteuning en subsidies 

Investeerders kunnen nagaan of ze in aanmerking komen voor 10% investeringssteun via de regionale steunkaart, of voor vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende 2 jaar voor nieuw ondernemerschap, of voor ondersteuning bij de aanwerving van personeel dankzij het maatwerkplan Ronse bij de dienst Lokale Economie.

Daarnaast kunnen de geïnteresseerde ondernemers via deze subsidiedatabank nagaan welke subsidiemogelijkheden de Vlaamse Overheid biedt.

Meer informatie?

Klik hier voor de folder van Pont West (PDF).
Klik hier voor een plan van Pont-West (PDF).
Klik hier voor een verkoopplan.

Kandidaatstelling voor het bedrijventerrein

Koen De Mesel - SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
053 64 65 25 - koen.de.mesel@so-lva.be

Over Ronse, het Ondernemerscentrum, het Textielincubatiecentrum...

Stad Ronse - Lokale Economie
055 23 27 76 - economie@ronse.be