Parkeren in Ronse

Parkeren via sms en app

Voortaan kan je op iedere betalende parkeerplaats in Ronse het parkeergeld betalen via sms of een app. De werkwijze voor het betalen via sms of app staat vermeld op de zijkant van iedere parkeerautomaat. Het voordeel van deze manier van betalen is dat je geen munten meer nodigt hebt en dat je alleen de effectief geparkeerde tijd betaalt. Je kan de parkeersessie ook starten of verlengen van op afstand.

Opgelet!
Sms-parkeren kan enkel met Belgische GSM-abonnementen. Krijg je na het opstarten van een sessie geen SMS ter bevestiging, dan liep er iets fout en moet je opnieuw proberen.

Gratis parkeren kan in Ronse op volgende gratis randparkings :

- parking Portois (Oude Vesten)
- parking Familia (bereikbaar vanuit Kruisstraat en Kegelkaai)
- parking Ververij (Wolvestraat)
- parking Ferrant (Joseph Ferrantstraat)
- parking Emmaus (Politiekegevangenenstraat)
- parking Station (ingang via IJzerstraat)

Bekijk hier het toeristisch centrumplan met daarop de gratis randparkings aangeduid.

Sinds 2011 is de controle op het parkeren te Ronse uitbesteed aan het parkeerbedrijf “Streeteo” (voorheen Indigo). De grootste wijziging is dat het stadsbestuur niet meer zelf instaat voor de controle en de inning van de bedragen. Dit gebeurt door parkeerwachters van Streeteo.

Een kort overzicht van de reglementen

 • Betalend parkeren en schijfverplichting in de blauwe zone verplicht tussen 9 en 18 u., behalve op zon- en feestdagen.
 • Gratis parkeren op zaterdagnamiddag in zone betalend parkeren.
 • 30 min. gratis parkeren door het nemen van een ticket.
 • Tarief betalend parkeren : € 1/uur
 • Maximum parkeertijd voor betalend parkeren is 3 uur.
 • Het ½ dag tarief bedraagt € 20.
 • Bij defect aan de parkeerautomaat wordt de parkeerschijf geplaatst.
 • In Ronse kunnen houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap gratis parkeren in de betalende zone en voor hen geldt geen beperking in parkeerduur in de blauwe zone

Zones en tarieven

  Betalende zone   Blauwe zone
Hoe? Ticket Schijf
Hoelang?  Max. 3 uur Max. 2 uur 
Hoeveel?  € 1 per uur Gratis
Wanneer?

Maandag t.e.m. vrijdag:
9 tot 18 u.
Zaterdag: 9 tot 13.30 u.
(excl. zon- en feestdagen)

Maandag t.e.m. zaterdag:
9 tot 18 u.
(excl. zon- en feestdagen)

Retributie

Plaats je geen geldig parkeerbewijs (ticket, blauwe schijf…), ligt het niet leesbaar achter de voorruit, of is de toegelaten parkeerduur verstreken? Dan word je verondersteld te kiezen voor het forfaitair halve dag tarief van € 20. Dit tarief laat toe max. 4,5 uur te parkeren (van 9 tot 13.30 u. of van 13.30 tot 18 u.). De retributiebon dient binnen de 5 kalenderdagen betaald te worden.

Bewonerskaarten 

Bewonerskaart blauwe zone

Je kan in de parkeerwinkel een bewonerskaart blauwe zone bekomen indien je gedomicilieerd bent binnen de blauwe zone. Deze kaart laat je toe onbeperkt te parkeren binnen deze zone. De eerste bewonerskaart is gratis en 1 jaar geldig. Een tweede kost € 65. 

Bewonerskaart betalende zone

Je kan in de parkeerwinkel een bewonerskaart betalende zone bekomen indien je gedomicilieerd bent binnen de betalende zone. Deze kaart laat je toe overal te parkeren. De bewonerskaart is 1 jaar geldig en kost € 65. 

 Andere gemeentelijke parkeerkaarten

Type?  Zorgverstrekkerskaart Werknemerskaart Aannemerskaart  Handelaarskaart 
Doelgroep? Huisartsen en diensten van thuisverpleging Werkzaam binnen de blauwe zone  Firma's die tijdelijke werken uitvoeren  Handelaars binnen de betalende zone 
Hoeveel?  € 65 per jaar € 130 per jaar 

€ 10 per week
€ 50 per trimester
€ 75 per semester
€ 130 per jaar 

€ 175 per jaar 
Waar? Alle zones Blauwe zone  Alle zones  Alle zones 

Voor alle parkeerkaarten zijn je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig of een attest van de werkgever vereist. 

Parkeerwinkel

Je kan in de parkeerwinkel van Streeteo terecht voor:

 • De aanschaf van bewonerskaarten en parkeervergunningen
 • Betaling van het halve-dag-tarief
 • Klachten
 • Inlichtingen allerhande

De parkeerwinkel is gevestigd in de O. Delghuststraat 60 (TIO3 - Event & Business Center) en is open op dinsdag van 10 tot 17u (doorlopend).
Je kan de parkeerwinkel ook via mail of telefonisch bereiken: parkeren.ronse.be@streeteo.com of 055 60 55 28 (ma-vr 9-12u en 13u-17u)

Download de parkeerfolder met alle info.

Meer info?

Streeteo
O. Delghuststraat 60 (TIO3 - Event & Business Center), 9600 Ronse
parkeren.ronse.be@streeteo.com
T: 055 60 55 28 (ma-vr 9u-12u en 13u-17u)
F: 09 292 02 49
Website : Streeteo

Voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de omgeving van de eigen woning moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt;
 • het is werkelijk moeilijk om ter hoogte van de woning een parkeerplaats te vinden;
 • de aanvrager bezit een voertuig of hij wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont;
 • de persoon met een handicap heeft ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen ten gevolge van ernstige letsels aan de onderste ledematen (vb. gebruik van krukken of rolstoel, enz….) of uit een algemene handicap van ten minste 80% (= 12 punten - waarvan min. 50 % van de onderste ledematen) die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt;
 • document FOD sociale zaken nodig met vermelding van het aantal punten van handicap (indien nog niet in het bezit van dit document, kan u hiervoor terecht bij het Sociaal Huis)
 • het bezit van de speciale parkeerkaart is een noodzakelijke voorwaarde maar in geen enkel opzicht een voldoende element om een parkeerplaats toe te kennen.

Voor de aanvraag kan je terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid - Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Tel. 055/232 753 – mail: signalisatie@ronse.be