Parkeren in Ronse

Gratis parkeren 

Gratis parkeren kan in Ronse op volgende randparkings :

- parking Portois (Oude Vesten)
- parking Familia (bereikbaar vanuit Kruisstraat en Kegelkaai)
- parking Ververij (Wolvestraat)
- parking Ferrant (Joseph Ferrantstraat)
- parking Emmaus (Politiekegevangenenstraat)
- parking Station (ingang via IJzerstraat)

Bekijk hier het toeristisch centrumplan met daarop de gratis randparkings aangeduid.

Parkeren via sms en app

Voortaan kan je op iedere betalende parkeerplaats in Ronse het parkeergeld betalen via sms of een app. De werkwijze voor het betalen via sms of app staat vermeld op de zijkant van iedere parkeerautomaat. Het voordeel van deze manier van betalen is dat je geen munten meer nodigt hebt en dat je alleen de effectief geparkeerde tijd betaalt. Je kan de parkeersessie ook starten of verlengen van op afstand.

Opgelet! 
Sms-parkeren kan enkel met Belgische GSM-abonnementen. Krijg je na het opstarten van een sessie geen SMS ter bevestiging, dan liep er iets fout en moet je opnieuw proberen.

De controle op het parkeren in Ronse is uitbesteed aan het parkeerbedrijf “Streeteo”. Zij staan in voor de controle en de inning van de parkeergelden en retributiebonnen. 

Een kort overzicht van de reglementen

 • Betalend parkeren en schijfverplichting in de blauwe zone verplicht tussen 9 en 18 u., behalve op zon- en feestdagen.
 • Gratis parkeren op zaterdagnamiddag in zone betalend parkeren.
 • 30 min. gratis parkeren door het nemen van een ticket.
 • Tarief betalend parkeren : € 1/uur
 • Maximum parkeertijd voor betalend parkeren is 3 uur.
 • Het ½ dag tarief bedraagt € 20.
 • Bij defect aan de parkeerautomaat wordt de parkeerschijf geplaatst.
 • In Ronse kunnen houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap gratis parkeren in de betalende zone en voor hen geldt geen beperking in parkeerduur in de blauwe zone

Zones en tarieven

  Betalende zone   Blauwe zone
Hoe? Ticket Schijf
Hoelang?  Max. 3 uur Max. 2 uur 
Hoeveel?  € 1 per uur Gratis
Wanneer? Maandag t.e.m. vrijdag:
9 tot 18 u.
Zaterdag: 9 tot 13.30 u.
(excl. zon- en feestdagen)
Maandag t.e.m. zaterdag:
9 tot 18 u.
(excl. zon- en feestdagen)

Retributie

Plaats je geen geldig parkeerbewijs (ticket, blauwe schijf…), ligt het niet leesbaar achter de voorruit, of is de toegelaten parkeerduur verstreken? Dan word je verondersteld te kiezen voor het forfaitair halve dag tarief van € 20. Dit tarief laat toe max. 4,5 uur te parkeren (van 9 tot 13.30 u. of van 13.30 tot 18 u.). De retributiebon dient binnen de 5 kalenderdagen betaald te worden.

Bewonerskaarten 

Bewonerskaart blauwe zone

Je kan een bewonerskaart blauwe zone bekomen indien je gedomicilieerd bent binnen de blauwe zone. Deze kaart laat je toe onbeperkt te parkeren binnen deze zone. De eerste bewonerskaart is gratis en 1 jaar geldig. Een tweede kost € 65. 

Bewonerskaart betalende zone

Je kan een bewonerskaart betalende zone bekomen indien je gedomicilieerd bent binnen de betalende zone. Deze kaart laat je toe overal te parkeren. De bewonerskaart is 1 jaar geldig en kost € 65. 

 Andere gemeentelijke parkeerkaarten

Type?  Zorgverstrekkerskaart Werknemerskaart Aannemerskaart  Handelaarskaart 
Doelgroep? Huisartsen en diensten van thuisverpleging Werkzaam binnen de blauwe zone  Firma's die tijdelijke werken uitvoeren  Handelaars binnen de betalende zone 
Hoeveel?  € 65 per jaar € 130 per jaar  € 10 per week
€ 50 per trimester
€ 75 per semester
€ 130 per jaar 
€ 175 per jaar 
Waar? Alle zones Blauwe zone  Alle zones  Alle zones 

Je kan een parkeerkaart online aanvragen via https://be.streeteo.com/nl/Cities/ROOW. Voor alle parkeerkaarten zijn je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig of een attest van de werkgever vereist. Omwille van de verhuis zal de parkeerwinkel gesloten zijn op dinsdag 31 oktober.

Parkeerwinkel

Je kan in de parkeerwinkel van Streeteo terecht voor:

 • aanvraag parkeerkaarten
 • klachten
 • inlichtingen

De parkeerwinkel is gevestigd in het stadhuis en is open op woensdag van 14 tot 16 u. 
Je kan de parkeerwinkel ook bereiken via parkeren.ronse.be@streeteo.com of 055 60 55 28 (ma-vr 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)

De volledige dienstverlening van de parkeerwinkel is digitaal beschikbaar via https://be.streeteo.com/nl/Cities/ROOW.

Meer info?

Streeteo
parkeren.ronse.be@streeteo.com
T: 055 60 55 28 (ma-vr 9 - 12 u. en 13 - 17 u.)
Website : Streeteo

Voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de omgeving van de eigen woning moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt;
 • het is werkelijk moeilijk om ter hoogte van de woning een parkeerplaats te vinden;
 • de aanvrager bezit een voertuig of hij wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont;
 • de persoon met een handicap heeft ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen ten gevolge van ernstige letsels aan de onderste ledematen (vb. gebruik van krukken of rolstoel, enz….) of uit een algemene handicap van ten minste 80% (= 12 punten - waarvan min. 50 % van de onderste ledematen) die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt;
 • document FOD sociale zaken nodig met vermelding van het aantal punten van handicap (indien nog niet in het bezit van dit document, kan u hiervoor terecht bij het Sociaal Huis)
 • het bezit van de speciale parkeerkaart is een noodzakelijke voorwaarde maar in geen enkel opzicht een voldoende element om een parkeerplaats toe te kennen.

Voor de aanvraag kan je terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid - Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Tel. 055/232 753 – mail: signalisatie@ronse.be