OVERO

Openbare Vereniging Ronse

Oscar Delghuststraat 62
9600 RONSE

Tel : 055 23 74 11

Vereniging onderworpen aan de de wet van 8 juli 1976

OVERO is opgericht als "vereniging conform de bepalingen van Hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW's"
met ingang van 1 januari 2003 met als enige deelgenoot het OCMW Ronse. (ministerieel goedkeuringsbesluit)

OVERO heeft als doel uitwerking en/of ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen de deelgenoot en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten.
(Zie statuten)

In het kader van deze doelstellingen zijn volgende overeenkomsten aangegaan :

  • Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en de Stad Ronse inzake "lokaal sociaal beleid".
  • Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en vzw Werken Glorieux inzake personeelsaangelegenheden.

Algemene Vergadering van OVERO > vertegenwoordiging vanuit het OCMW

Raad van Beheer van OVERO > vertegenwoordiging vanuit het OCMW