OVERO

Openbare Vereniging Ronse

Oscar Delghuststraat 62
9600 RONSE

Tel : 055 23 74 11

Vereniging onderworpen aan de de wet van 8 juli 1976

OVERO is opgericht als "vereniging conform de bepalingen van Hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW's" 
met ingang van 1 januari 2003 met als enige deelgenoot het OCMW Ronse. (ministerieel goedkeuringsbesluit)

OVERO heeft als doel uitwerking en/of ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen de deelgenoot en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten.
(Zie statuten)

In het kader van deze doelstellingen zijn volgende overeenkomsten aangegaan :

 • Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en de Stad Ronse inzake "lokaal sociaal beleid".
 • Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en vzw Werken Glorieux inzake personeelsaangelegenheden.

Samenstelling

Algemene Vergadering van OVERO 

 • Dhr. Tom Deputter
 • Dhr. Jean-François Vanovermeire
 • Mevr. Safia Marzouki
 • Dhr. Diederik Van Hamme
 • Dhr. Patrice Dutranoit, voorzitter
 • Mevr. Sylvie Van Overmeeren
 • Mevr. Rossana Khoshaba

De raadgevende leden

 • Mevr. Eva Lamon
 • Mevr. Brigitte Vanhoutte

Raad van Beheer van OVERO 

 • Mevr. Eva Lamon
 • Mevr. Faiza El Ghouch
 • Dhr. Gunther Deriemaker
 • Dhr. Lech Schelfout
 • Dhr. Wim Vandevelde, voorzitter

De raadgevende leden

 • Dhr. Kamel Safi
 • Dhr. Claeys Hubert
 • Mevr. Brigitte Vanhoutte

Verslagen en besluiten

Op deze pagina kan je de jaarrekening, verslagen en beslissingen van de Raad van Beheer en Algemene Vergadering (laatste werkingsjaar) van OVERO downloaden. Wens je meer informatie of wens je inzage in de (vorige) verslagen dan kan je steeds contact opnemen met het OCMW van de stad Ronse. 

Verslagen :

 • Raad van Beheer 20240222 - gepubliceerd 23.02.2024
 • Algemene Vergadering 20240222 - gepubliceerd 26.02.2024
 • Raad van Beheer 20230914 - gepubliceerd 18.09.2023
 • Algemene Vergadering 20230914 - gepubliceerd 18.09.2023
 • Raad van Beheer 20230316 - gepubliceerd 20.03.2023
 • Algemene Vergadering 20230316 - gepubliceerd 20.03.2023
 • Raad van Beheer 20221020 - gepubliceerd 25.10.2022
 • Algemene Vergadering 20221020 - gepubliceerd 25.10.2022
 • Raad van Beheer 20220602 - gepubliceerd 07.06.2022
 • Algemene Vergadering 20220602 - gepubliceerd 07.06.2022
 • Raad van Beheer 20210707 - gepubliceerd 14.07.2021
 • Algemene Vergadering 20210707 - gepubliceerd 14.07.2021
 • Raad van Beheer 20201124 - gepubliceerd 04.12.2020
 • Algemene Vergadering 20201124 - gepubliceerd 04.12.2020
 • Raad van Beheer 20200602 - gepubliceerd 05.06.2020
 • Algemene Vergadering 20200602 - gepubliceerd 05.06.2020
 • Raad van Beheer 20190523
 • Algemene Vergadering 20190523

Beslissingen :

 • Beslissingen Raad van Beheer 20240222 - gepubliceerd 23.02.2024
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20240222 - gepubliceerd 26.02.2024
 • Beslissingen Raad van Beheer 20230914 - gepubliceerd 18.09.2023
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20230914 - gepubliceerd 18.09.2023
 • Beslissingen Raad van Beheer 20230316 - gepubliceerd 20.03.2023
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20230316 - gepubliceerd 20.03.2023
 • Beslissingen Raad van Beheer 20221020 - gepubliceerd 25.10.2022
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20221020 - gepubliceerd 25.10.2022
 • Beslissingen Raad van Beheer 20220602 - gepubliceerd 17.06.2022
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20220602 - gepubliceerd 17.06.2022
 • Beslissingen Raad van Beheer 20211125 - gepubliceerd 17.06.2022
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20211125 - gepubliceerd 14.12.2021
 • Beslissingen Raad van Beheer 20210707 - gepubliceerd 26.07.2021
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20210707 - gepubliceerd 14.07.2021
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20201124 - gepubliceerd 04.12.2020
 • Beslissingen Raad van Beheer 20201124 - gepubliceerd 04.12.2020
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20200602 - gepubliceerd 05.06.2020
 • Beslissingen Raad van Beheer 20190523
 • Beslissingen Algemene Vergadering 20190523

Jaarrekening :

 • Jaarrekening OVERO 2023 - gebubliceerd 23.02.2024
 • Jaarrekening OVERO 2022 - gepubliceerd 20.03.2023
 • Jaarrekening OVERO 2021 - gepubliceerd 07.06.2022
 • Jaarrekening OVERO 2020 - gepubliceerd 14.07.2021
 • Jaarrekening OVERO 2019
 • Jaarrekening OVERO 2018

Meerjarenplan