Overlijden

Aangifte van overlijden 

De aangifte van een overlijden wordt gedaan door een familielid of door de begrafenisondernemer.

Voor personen die niet in Ronse zijn ingeschreven, moet een attest in verband met de laatste wilsbeschikking inzake de manier van teraardebestelling worden voorgelegd. Dat attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

De teraardebestelling moet binnen de drie dagen na de aangifte gebeuren, zon- en feestdagen niet meegerekend.

Wat moet je meebrengen?
  • het overlijdensattest, afgeleverd door de vaststellende geneesheer;
  • het trouwboekje van de overledene of indien hij/zij ongehuwd was het trouwboekje van de ouders;
  • de identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.