Overlegorganen preventie

Het preventie- en veiligheidsbeleid wordt  bepaald in twee belangrijke overlegorganen:

Pilootcomité

Dit comité bestaat uit de burgemeester, de zonechef, de algemeen directeur en de preventieambtenaar van de stad. Geregeld komt dit comité samen om de lopende projecten te bespreken en nieuwe fenomenen op te volgen. Dit comité bewaakt ook de afstemming tussen het preventieplan en het Zonaal Veiligheidsplan.

Zonale Veiligheidsraad (ZVR)

Dit overleg bewaakt de opmaak, uitvoering en evaluatie van het Zonaal Veiligheidsplan. Zij bepalen het algemeen veiligheidsbeleid en zorgen er voor dat dit gelijklopend en aanvullend is aan het beleid in het gehele gerechtelijk arrondissement.

De leden van de ZVR zijn :

  • de Procureur des Konings
  • de burgemeester als voorzitter
  • de zonechef
  • de bestuurlijke directeur coördinator van de federale politie

De toegevoegde leden zijn :

  • de gerechtelijk directeur te Oudenaarde
  • de secretaris van de politiezone
  • de preventieambtenaar als secretaris