Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden

Voor patiënten met een onomkeerbare aandoening is orgaandonatie soms de laatst mogelijke behandeling. Je kan er nu al over nadenken om donor te worden. 

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen jouw organen na je dood verwijderd worden, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven;
  • je geen verklaring hebt afgelegd maar je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

  • Je kan vooraf je wilsverklaring registreren bij het gemeentebestuur. Zo voorkom je dat je naaste familieleden na je dood deze keuze in jouw plaats moeten maken.
  • Je kan dit onmiddellijk zelf doen via het portaal www.mijngezondheid.be
  • Je kan ook aan je behandelende arts vragen om deze registratie voor jou te doen.
     
>> Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken voor het registreren van je wilsverklaring.

Schenking aan de wetenschap

Je kan jouw lichaam ook afstaan aan de wetenschap. Daarvoor kan je niet terecht bij de gemeente. Je neemt daarvoor contact op met een universiteit naar keuze en bespreekt met hen de mogelijkheden. Meer informatie vind je in de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.