Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden

Voor patiënten met een onomkeerbare aandoening is orgaandonatie soms de laatst mogelijke behandeling. Je kan er nu al over nadenken om donor te worden. 

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen jouw organen na je dood verwijderd worden, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven;
  • je geen verklaring hebt afgelegd en je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen. Je kan het formulier verkrijgen bij de dienst bevolking of via de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.

Je laat de wilsverklaring registreren bij het gemeentebestuur van je woonplaats. De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet. Je kan deze verklaring op elk moment weer wijzigen door een nieuwe verklaring af te leggen en te laten registreren.

Voor meer informatie en het downloaden van formulieren: www.beldonor.be

Schenking aan de wetenschap

Je kan jouw lichaam ook afstaan aan de wetenschap. Daarvoor kan je niet terecht bij de gemeente. Je neemt daarvoor contact op met een universiteit naar keuze en bespreekt met hen de mogelijkheden. Meer informatie vind je in de brochure “voorafgaande wilsverklaringen” die je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.