Watergevoelige openruimtegebieden

overstromingsgebied

Openbaar onderzoek in Ronse

9 januari - 8 maart 2024

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. 

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Delfossestraat en Deurnemeers voorlopig aangeduid

Op 23 november 2023 heeft de Vlaamse Regering de "Delfossestraat" en "Deurnemeers" voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied.

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kan je als burger het dossier inkijken. Vanaf 9 januari 2024 tot en met 8 maart 2024 kan je de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) inkijken :

Impact watergevoelige openruimtegebied 

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO. 
Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege tot gevolg: 

  • het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen.
  • het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen. 

Informatie- en inspraakvergadering

Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden informatie- en inspraakvergaderingen plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens van 15 tot 19 u. (doorlopend).

>> Dinsdag 30 januari 2024 - CC De Brouwerij - Priesterstraat 13.

De andere data en locaties zijn te vinden www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek

Inspraak

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 :