Vlaamse Ardennen wordt landschapspark

landschapspark

Unieke erkenning met grote mogelijkheden

Met veel trots kunnen we meedelen dat de Vlaamse Regering de Vlaamse Ardennen heeft aangeduid als Landschapspark.  Deze erkenning is een unieke mogelijkheid voor de regio op internationale erkenning en uitstraling, voor nieuwe investeringen en extra middelen. Hierdoor bieden er zich kansen aan voor het versterken van toeristische initiatieven, lokale voedselproductie, landbouw, beheer van landschap, erfgoed, zuiver water, natuur…

Zeven gemeenten behoren voortaan tot het kerngebied van het landschapspark Vlaamse Ardennen: Ronse, Geraardsbergen, Horebeke, Maarkedal, Oudenaarde, Zottegem en Zwalm. Het actieplan Landschapspark Vlaamse Ardennen kan je nalezen op: www.landschapsparkvlaamseardennen.be

Aan deze erkenning werd de voorbije jaren hard gewerkt. Een erkenning die enkel mogelijk was door heel veel input en steun van heel wat mensen. En natuurlijk met een beetje hulp van het lieflijk glooiend landschap met zijn prachtige vergezichten, weilanden omzoomd door houtkanten, meanderende bronbeken en bossen met prachtige voorjaarsflora. Tel bij dat landschap de kleine dorpjes met authentieke dorpscafés, windmolens, watermolens, kerken en kapelletjes... en het mag geen wonder zijn dat de Vlaamse Ardennen uitgekozen werd! 

Streekeigen antwoorden

Hiermee is het werk natuurlijk niet af. Het is pas het begin van een boeiend traject om deze prille gebiedscoalitie te versterken en van het landschap een sterk en toekomstbestendige landschap te maken. Waar ruimte is voor water, landbouw, natuur, erfgoed, toerisme, woongelegenheid, lokale economie en bedrijvigheid. Het landschapspark wil de huidige en volgende generatie bewoners van de Vlaamse Ardennen ondersteunen om een antwoord te vinden op almaar complexere vragen. De landbouw- en klimaattransitie en het verhogen van de biodiversiteit en het leven in de dorpen zijn de lokale uitdagingen die vragen om samenwerking op het terrein en een streekeigen antwoorden.

Hoe kunnen we de typische landbouw in onze streek ondersteunen en optimaal verweven met de natuur? Hoe kunnen we de natuur robuuster en toekomstbestendig maken en hoe kunnen we ons landschap herbronnen naar een betere waterhuishouding? En hoe kunnen we onze dorpen laten opleven en aantrekkelijk houden voor ondernemer, inwoner en bezoeker?

Deze drie speerpunten zijn vertaald naar 69 zeer concrete, afgebakende acties, met daaronder nog tientallen deelacties, mede tot stand gekomen op vraag van de gemeenten, de toeristische sector, de natuurverenigingen, de landbouwverenigingen, lokale ondernemers… De hoofdbedoeling is om het landschap sterker en toekomstbestendig te maken. Door sensibilisering, informatie, maar vooral door acties op het terrein. Acties waar iedere inwoner, bedrijf, gemeente, vereniging… aan kan meewerken. Als gemeente nemen we de rol op van aanjager en verbinder. Samen met heel wat partners willen we langdurig en lokaal over de sectoren heen verandering op het terrein realiseren en de kernkwaliteiten van het landschap weerbaar maken. Dat doen we met de laarzen in het veld, met overzicht vanop de heuvels en in de taal van het landschap. Kortom, er ligt heel wat werk op de plank! Samen maken we daar de komende jaren werk van. Trots, enthousiast en ondersteund en geruggesteund door onze nieuwe titel 'Landschapspark'.

Wie de landschapsbiografie, het masterplan en het operationeel plan nog eens wil inkijken – want, ja, nu wordt het wel écht écht – kan dat doen op www.landschapsparkvlaamseardennen.be. Je vindt er ook een korte, samenvattende presentatie.