Systematische identiteitscontroles

maandag 1 juli 2024

Systematische identiteitscontroles mogelijk in Scheldekouter en Prinskouter. 

De lokale politie en de gemeentelijke diensten ontvangen de laatste maanden heel wat klachten en meldingen uit de wijken Prinskouter en Scheldekouter over geluidsoverlast, sluikstorten, zwerfvuil, vandalisme, verkeersovertredingen, overmatig alcoholgebruik en verdachte handelingen zoals druggebruik…  De klachten komen zowel van inwoners, omwonenden als gemeentepersoneel dat in die buurt aan het werk is. Heel wat stedelijke diensten, partners en organisaties zijn nu al actief in deze wijken en staan in voor heel belangrijke preventieve en opbouwende initiatieven. Maar om het probleem van de overlast in te dijken lijkt een volgende stap noodzakelijk. Iedere Ronsenaar verdient immers rust en veiligheid, ongeacht waar hij of zij woont.

Zowel politie en burgemeester, als hoofd van de veiligheidsdiensten, waren vragende partij om in deze wijken (tijdelijk) systematische identiteitscontroles te mogen voeren. Een tijdelijke politieverordening door de burgemeester kan de politie hiertoe machtigen. Op de gemeenteraad van maandag 1 juli werd deze verordening goedgekeurd.

Problemen in kaart brengen en rust herstellen

Op basis hiervan kan de politie van Ronse van 1 juli tot 1 september systematische identiteitscontroles uitvoeren in de omgeving van de Scheldekouter en de Prinskouter, ook als daar niet meteen een directe aanleiding toe is. Bedoeling is om de potentiële onruststokers te identificeren en hen in kaart te brengen om de openbare rust en veiligheid in de wijken te herstellen. De vele meldingen van omwonenden en de vaststellingen van de stadsdiensten tonen immers aan dat dit nodig is.

Deze beslissing kadert in een bredere campagne om de veiligheid en leefbaarheid in deze wijken te verhogen. Zo zal er gedurende de komende maanden extra aanwezigheid zijn van de veiligheidsdiensten. Ook komen er extra infoborden op bepaalde locaties en zal er mobiele camerabewaking ingeschakeld worden. Dit alles moet het mogelijk maken voor de lokale politie om de beeldvorming over de  problematiek te verfijnen en zo bij te dragen aan oplossingen voor de vastgestelde overlast.