Ronse verwerft eindelijk De Passerelle

Passerelle

Voorbereiding restauratie kan van start gaan.

Infrabel en de stad Ronse hebben vandaag de overeenkomst tot overdracht van de Passerelle ondertekend. De stad zal nu een ontwerper aanstellen om de restauratie voor te bereiden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar sinds vandaag is Ronse officieel de eigenaar van “De Passerelle”, de voetgangersbrug aan het station over de spoorweg. Samen met de akte werd ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Infrabel ondertekend. De overeenkomst omvat de verdeling van de taken en de financiering voor de studie en de eigenlijke restauratiewerken.

Belangrijke stap voor herwaardering stationsomgeving

Aangezien de voetgangersbrug een beschermd monument is, komt de restauratie in aanmerking voor een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Door het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst engageert Infrabel zich tot de betaling van alle niet-subsidieerbare werken. 

De stad kan nu werk maken van een bestek voor het aanstellen van een studiebureau dat zich zal buigen over de opmaak van een ontwerp voor de restauratie samen met een gedetailleerde raming van deze werken. Na akkoord van het Agentschap Onroerend Erfgoed en na de toezegging van de gevraagde subsidies zal de restauratie door een gespecialiseerde aannemer uitgevoerd worden.

De stad Ronse is blij dat het door de verwerving van de Passerelle eindelijk zelf de sleutel in handen heeft voor de restauratie en is ervan overtuigd dat dit een belangrijke stap is in de realisatie van de herwaardering van de volledige stationsomgeving.