Ronse treedt toe tot statiegeldalliantie

statiegeld

Beslissing GR 28 mei 2018

De gemeenteraad van Ronse heeft op 28 mei 2018 beslist om toe te treden tot de statiegeldalliantie, op voorstel van de stedelijke milieuraad. Er is veel ergernis over zwerfvuil en sluikstorten en het opruimen ervan kost de stad veel geld.

Voor de landbouw zijn achtergelaten blikjes een pest: koeien gaan er van dood en landbouwmachines kunnen er door haperen. Statiegeld lost het probleem niet op maar kan het wel aanzienlijk verminderen, vooral als de blauwe PMD zak uitgebreid wordt naar PMD+, met inzameling van de fractie zachte plastics (folie, botervlootjes en yoghurtpotjes, bloempotten), die nu enkel via het recyclagepark selectief wordt ingezameld.